(Minghui.org)


על הרדיפה שהמשטר בסין מנהל נגד הפאלון גונג כבר 14 שנה

ב-16 באוגוסט 2013, אזור נאן-קואו-צ'יאן שבמחוז צ'ינג-יואן של העיר פו-שון הוצף.

אחד הכפרים באזור הוצף באופן כה חמור שכל הבתים ברחוב הראשי הוצפו עד הקומה השנייה. התושבים שהצליחו לברוח בזמן נאלצו להישאר על ההר. אלו שלא הצליחו לברוח בזמן נלכדו על גגות הבניינים. ללא מזון או שתייה למשך יותר מ-20 שעות. המצב החמיר כאשר סופות עזות החלו להצליף.

ב-23 באוגוסט, ארבעה מתרגלים של פאלון גונג הלכו למוקד האסון לעזור לקרבנות. תוך כדי כך הם סיפרו למקומיים מהי האמת על הפאלון גונג, השיטה הרוחנית שהושמצה על ידי התעמולה של המשטר בסין ונרדפת על ידיו כבר 14 שנה. בשעה אחת אחר הצהריים עצרה המשטרה את מתרגלי הפאלון גונג האלה ללא עילה חוקית.

הגב' צ'י יון-ג'ן, שגם היא מתרגלת את השיטה, ושני עמיתים נוספים, הלכו לביתה של גב' הואנג, אחת העצורות ,ואחד השכנים סיפר שראה איך השוטרים תלו את האישה. תלייה היא עינוי אכזרי שהמשטרה מפעילה לעתים קרובות על מתרגלי הפאלון גונג.

כאשר התושבים המקומיים היו זקוקים לעזרה, המשטרה לא הגיעה לעזור. אבל היא הגיעה לעצור מתרגלים של פאלון גונג שלא עברו על החוק ושעזרו לקרבנות האסון.

אזור האסון במחוז צ'ינג-יואן של העיר פו-שון, פרובינציית ליאו-נינג

ההתנהלות האופיינית של הרשויות הרשמיות בסין בשעת אסון

באסון היו הרוגים ופצועים רבים, אבל בחדשות הטלוויזיה לא הוזכר שום אסון, אלא התמקדו בדיווח על המשחקים הלאומיים. רשויות הפרובינצייה לא הגיעו לאזור עד ה-18 באוגוסט, יומיים מפרוץ האסון. כשהם הגיעו לעיירה הונג-טואו-שאן, הממשל המקומי הודיע לכל יחידות העבודה לשלוח מספר עובדים עם בגדי עבודה עם אתים לנקות את הבוץ בעיירה בשעה שהנציגים הרשמיים מגיעים. כל העיירה ידעה שזאת רק הצגה.

תושב מהכפר נאן-קואו-צ'יאן סיפר שכאשר הגיעו בכירים מרמת העיר והפרובינצייה, הפקידים המקומיים הופיעו בפני המצלמות כשהתושבים הזועמים צועקים עליהם: "איך אתם יכולים לעמוד מול המצלמות בשעה כזאת? אנשים נעדרים – למה אתם לא מצילים אותם?" – עד ה-19 באוגוסט, היום השלישי לאסון, תשעה כפריים היו שרויים עדיין במצב שנזקקו לסיוע חירום.

על פי עדויות אנשים שהשתתפו, 178 גופות נשרפו בקרמטוריום של המחוז מאז ה-19 באוגוסט. מספר מקרי המוות הוסתר על ידי כל רמות הממשל כדי לשמור על חזות טובה בזמן המשחקים הלאומיים.

הכפריים בני המזל שניצלו מהשיטפון

כל הכפריים שחתמו בעבר את שמם על העצומה לשחרור מתרגלי פאלון גונג שנעצרו שלא כחוק – ניצלו מהשיטפון. למרות שבתים רבים נפגעו בשיטפון ושאנשים רבים מתו, כל האנשים החתומים על העצומה ניצלו. חלק מהם הבינו את הקשר. גם בתיהם לא נפגעו כמו אלו של אחרים, ולפיכך הם יכלו לעזור לאחרים שנשארו ללא קורת גג.

בביתו של מתרגל פאלון גונג המים הגיעו רק עד מתחת למיטה

בתיהם של אלו שחתמו לעזור למתרגלי פאלון גונג שנעצרו שלא כחוק נותרו שלמים. הם יכלו לעזור לאחרים שאיבדו את קורת הגג