(Minghui.org)

 

מה-8 עד ה-11 בספטמבר 2013 התקיים בוינה, אוסטריה, הקונגרס ה-16 של האגודה האירופית להשתלות איברים.ביומיים האחרונים של האירוע עמדו מתרגלי פאלון גונג מחוץ למרכז האוסטרי בוינה בו התקיים הקונגרס וחשפו את העיסוק של מפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בקצירת איברים חיים ממתרגלי פאלון גונג. מומחים בתחום הרפואה ומקצוענים מכל רחבי העולם שנכחו באירוע חתמו על העצומה הקוראת לשים קץ לפשעי המק"ס נגד האנושות.

http://en.minghui.org/emh/article_images/2013-9-11-minghui-austria-01.jpg מתרגלים חושפים את קצירת האיברים החיים על ידי המק"ס מחוץ למרכז בו התקיים הקונגרס

http://en.minghui.org/emh/article_images/2013-9-11-minghui-austria-02.jpg

http://en.minghui.org/emh/article_images/2013-9-11-minghui-austria-03.jpg
משתתפי הקונגרס חותמים על העצומה כשהם מגנים את קצירת האיברים החיים המתבצעת על ידי המק"ס

מתרגלים מקומיים החזיקו שלטים באנגלית ובגרמנית. על אחד השלטים היה כתוב: "עצרו את הפשע הנורא מכולם בזמננו- קצירת איברים חיים ממתרגלי פאלון גונג". מתרגלים חילקו גם עלוני מידע לרבים ממשתתפי האירוע.

מקצוענים בתחום הרפואה שנכחו בקונגרס היו ממש המומים כששמעו על פשעי קצירת איברים חיים, אותם מבצעת המק"ס. כמעט כל אחד מהם חתם בשמחה על העצומה.

"מדוע מאפשרים לפשע אכזרי כזה להימשך?" הייתה שאלה שנשאלה על ידי אנשים רבים.

היו רופאים שבתחילה לא יכלו להבין את המונח "קצירת איברים חיים". כשסיפרו להם המתרגלים שהמשטר הסיני נותן חסותו להסרת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג חיים, בניגוד לרצונם, הם לא יכלו להאמין לכך.

הנוכחים באירוע היו מודעים לחלוטין שישנו ביקוש עצום בעולם לאיברים אנושיים, אבל חשבו שזה שטני ממש להסיר איברים מאנשים חיים, רק בעבור רווח.

אחות מוסמכת שאלה את אחד המתרגלים אם היא עומדת בדרישות לחתום על העצומה, מאחר ואינה רופאה. כשנודע לה שהעצומה פתוחה לכל אחד, היא חתמה מייד וכללה גם את כתובתה.

"מסע ההחתמות שלכם חשוב מאוד", אמר אדם שחתם על טופס העצומה. "כל אחד יכול לשחק תפקיד משמעותי". הוא סיפר שראה מתרגלים מחלקים עלונים, אבל זו הפעם הראשונה ששמע על פשעי קצירת איברים חיים ממתרגלי פאלון גונג על ידי המק"ס.

גם סינים מהיבשת השתתפו בקונגרס. גם הם ראו כמובן את השלטים של המתרגלים.