(Minghui.org)

בימים שבין הרביעי לתשיעי בספטמבר 2013 התקיים יריד הספרים הבין-לאומי ה-26, במרכז התערוכות במוסקווה. מתרגלי פאלון גונג שהשתתפו ביריד עוררו תשומת לב רבה בקרב העוברים ושבים, מקומיים ותיירים כאחד. הם הציגו עותקים של הספר "ג'ואן פאלון" בשפות שונות, ופרשו לוחות המציגים את השיטה ואת התועלת שהיא מביאה וכן את הרדיפה האכזרית שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מנהיגה נגד מתרגלי השיטה בסין.


ביתן מתרגלים ביריד הספרים הבין-לאומי במוסקווה


עותקים של הספר "ג'ואן פאלון" מוצגים בשפות שונותמתרגלים מדגימים את תרגילי הפאלון גונג

סינים רבים בעלי ביתנים ביריד היו המומים למראה לוחות המידע המתארים את ההתעללות האכזרית של המשטר הקומוניסטי במתרגלי הפאלון גונג בסין.

בה בעת הם  נכחו לראות כיצד תיירים מכל העולם תומכים בלבביות בפאלון גונג וכיצד עקרונות השיטה "אמת-חמלה-סובלנות" עומדים בניגוד משווע לאלימות של המשטר הקומוניסטי בסין.

עקב שליטת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בכלי התקשורת ובצנזורה על המידע, אזרחים רבים בסין אינם מודעים לפשעים המבוצעים על ידי המשטר שלהם כנגד אזרחיו. הם מרומים על ידי התעמולה של המק"ס המכפישה את הפאלון גונג ואינם מודעים לפופולאריות שהתנועה זוכה לה ברחבי העולם.

הכנות והאדיבות של המתרגלים הרוסים נגעו לליבם של סינים רבים באירוע.

בשעה שהמתרגלים הדגימו את חמשת תרגילי שיטה על הבמה, תחושה של שקט פשטה בכל מרכז התערוכות וניכר היה שהכול חשים בהרמוניה שהשיטה משרה.

המתרגלים חילקו גם עותקים של "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" בהוצאת "אפוק טיימס". רוסים רבים סיפרו ש"תשעת הדיונים" חושפים בבירור את  הרוע של הקומוניזם.