(Minghui.org)

לקראת אולימפיאדת בייג'ינג ב-2008 הרשויות בסין ביצעו מאסרים המוניים של מתרגלי פאלון גונג באמתלה של הכנות בטחוניות לאולימפיאדה. מר וואנג יואה- שין ממחוז צ'אנג-לה נעצר עם כמה מבני משפחתו. גזרי הדין שהושתו עליהם שלא כחוק היו: 9 שנות מאסר למר וואנג. 8 שנות מאסר לאשתו, 7 שנים לבנו, ו-8 שנים למחותנו (אביה של כלתו). עד לכתיבת שורות אלו הם עדיין כלואים ואין יודעים מה מצבם.

גם קודם לגזרי הדין הכבדים והלא חוקיים האלו, המשפחה כולה נרדפה. מאז 1999 שבה הרשויות הנחיתו רדיפה כבדה על הפאלון גונג, הרשויות עצרו את כל המשפחה בכל חג או תאריך בעל משמעות ל-3-15 ימים כדי למנוע מהם לנסוע לבייג'ינג לעתור נגד רדיפת הפאלון גונג. זכות העתירה של אזרח שנעשה לו עוול היא זכות המעוגנת בחוק הסיני. החזיקו אותם בכפר שכן, הם היו צריכים לבקש רשות להשתמש בשירותים, והרשויות לא דאגו להם לאוכל אלא הורו לבני משפחתם להגיע עד לשם עם ארוחות עבורם. המושל של העיירה ושני סגניו לא חסכו מאמצים להתאכזר אליהם. פעם, אחד מהם אמר להם לעמוד זה ליד זה והטיח את ראשיהם זה בזה. כתוצאה מכך אשתו של מר וואנג איבדה את ראייתה. פעם אחרת הוא דרש מהבן לקלל את אביו וכשהבן סירב הוא היכה אותו במקל של שני מטר עד שהתעייף בעצמו מלהרביץ.

היום הבית של המשפחה ריק. רוב רכושם נשדד על ידי השוטרים, וחלק נגנב בהיעדרם. מצבם העכשווי לא ידוע. אנו קוראים לתשומת הלב של הקהילה הבינ"ל לעזור בשחרורם. פרטים נוספים בגרסה באנגלית.