(Minghui.org)

12 מתרגלי פאלון גונג מהעיר שן-יאנג נעצרו ללא כל עילה חוקית באחר הצהריים של ה-23 באוגוסט בעת שלמדו יחד את הספר של הפאלון גונג בביתו של אחד מהם. רוב המתרגלים האלה הם אנשים מבוגרים (חלקם בגילאים 84, 78, 74) ואחד הוא תלמיד תיכון. על פי מידע, מחלקת המשטרה של העיר שן-יאנג תכננה את המעצרים האלה לזמן שלפני התחלת המשחקים הלאומיים בעיר שן-יאנג. חלק קטן מהעצורים שוחרר לאחר זמן, אחת אושפזה בבית החולים באותו לילה ואין יודעים מה אירע לה, וחלק עדיין עצורים ואין יודעים עליהם דבר.

המשטרה גם הפכה ובזזה את ביתו של אחד המתרגלים לאחר מעצרו. בני משפחתם של המתרגלים שנעצרו הלכו לתחנת המשטרה לדרוש את שחרורם. המשטרה סירבה לשחרר וסירבה לאפשר לבני המשפחה להיפגש עם המתרגלים שנעצרו. השוטרים אמרו למשפחה כי המעצרים נעשו בהוראה מגבוה, וכי הם מנועים מלעשות משהו בנדון. המעצרים תוכננו ובוצעו בידי מחלקת המשטרה של שן-יאנג ומחלקת ביטחון הפנים.

למותר לציין כי מתרגלי פאלון גונג לא עוברים על שום חוק מהחוקה הסינית. הם אנשים החיים על פי עקרונות מוסריים של אמת, חמלה וסובלנות. המשטר הדיקטטורי רודף אותם כבר יותר מ-14 שנה באופן ברוטאלי כדי "לשנות" את מחשבתם ואמונתם וחוסר ההצלחה של המשטר לבצע את זה מעביר אותו על דעתו. כאשר מתרגל פאלון גונג נחוש באמונתו, מפעילים עליו עינויים שקשה להעלות על הדעת, ושטיפות מוח ל"חינוך מחדש". לאחרונה מתעוררים פרלמנטים בעולםלפשעים נגד האנושות המתבצעים נגד מתרגלי פאלון גונג, ובעיקר קצירת האיברים מהם בכפייה ובעודם חיים.

לפי עדויות, תחנת המשטרה שבה היו עצורים המתרגלים הוארה כל הלילה והתנהלה בה פעילות ערה: כלי רכב רבים הגיעו, קבוצה של שוטרים במדים יצאו ונכנסו, ולתחנה הוכנס כלב משטרה. כאשר השוטרים החלו להעביר את המתרגלים משם, בני המשפחה ניסו למנוע מהם, אולם השוטרים עצרו בהם בכוח ולקחו את המתרגלים.

בגרסה באנגלית מפורטים שמות המתרגלים העצורים, וכן שמות ותפקידי מבצעי העוולה ומספרי הטלפון שלהם.