(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג גב' באי האן-יינג, כבת 50, נשפטה בחשאי במאי 2013 בבית דין האן-ג'ונג בפרובינציית שא-אן-שי. משפחתה שכרה עורך דין שמספר פעמים מנעו בעדו מלראות את תיק החקירה שלה. אחת הטענות הייתה שסגל בית הדין לא נתקל מעודו במצב כזה, בו שכרה מתרגלת פאלון גונג עורך דין והם אינם יודעים איך לטפל בכך. במקרים נוספים טענו שמי שאחראי על התיק אינו נמצא.

ב-27 בפברואר 2013 נתנה גב' באי תקליטור של ה-Shen Yun לבלש שהתחזה לנוסע בתחנת אוטובוס בבאלי-צ'יאו. גב' באי נעצרה מיד ללא עילה חוקית ונלקחה לתחנת המשטרה בעיר. השוטרים לקחו ממנה את מפתחות ביתה וערכו בו חיפוש ובזזו אותו כשהם הופכים את הבית על פיו.

ב-13 במארס זמנו את בנה למחלקת המשטרה המחוזית וביקשו ממנו לחתום על הודעת מעצר. היא הואשמה בחשד לארגון ושימוש בכתות של אמונות טפלות, חברות חשאיות ודתות רעות כדי לחבל ביישום החוק.

כשעורך דינה של גב' באי פנה ב-21 ביוני לבית הדין, נמסר לו שגב' באי כבר נשפטה בחשאי ב-25 במאי וזאת ללא נוכחות המשפחה או עורך דין מטעמה. זוהי עבירה על החוק. במהלך המשפט הגנה גב' באי על עצמה. הטיעון שהעלתה היה כל כך חזק שהשופט המכהן לא יכול היה לדון אותה למאסר.

כעת נמצאת גב' באי במרכז המעצרים במחוז האן-טאי. שלושה חודשים כבר עברו ממשפטה ועדיין לא נפסק דינה, והיא גם לא שוחררה.

זו אינה הפעם הראשונה שהפרות דין כאלה מתרחשות. גם המתרגל ליו וויי ממחוז נאן-ג'נג נשפט ב-14 במאי 2013 ומאז לא התקבל פסק דין וגם לא שוחרר. נראה שבכירים במערכת המשפטית ממתינים לראות מהו האקלים הפוליטי ואינם ממהרים להגיע לפסיקה.

לקריאה על הרדיפה שהמשטר בסין מנהל נגד הפאלון גונג