(Minghui.org)


הגב' שו לאן היא מתרגלת של פאלון גונג, בת חמישים, חקלאית מכפר במחוז בין-האי ליד העיר יאן-צ'נג. היא נעצרה באופן לא חוקי בנובמבר 2011 על ידי המשטרה ו"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני").ונשלחה למחנה עבודה בכפייה בעיר ג'ו-רונג ל-18 חודשים. אף על פי שהיה צריך כבר לשחרר אותה, היא לא שוחררה.

הגב' שו נעצרה גם בעבר משום שהייתה נחושה באמונתה ולא הסכימה לוותר עליה. היא מאמינה בעקרונות של "אמת, חמלה, סובלנות", שהם העקרונות הבסיסיים של הפאלון גונג. הרשויות כלאו אותה בכלא נשים ובמחנות עבודה בכפייה. היא נחקרה, הושפלה ועונתה בעינויים שונים: כריעה על ברכיה לזמן ארוך, מניעת שינה. מכות, קשירה באזיקים לעמוד, והרעבה. איימו עליה, הפכו ובזזו את ביתה, ושוטרים פרצו לביתה בשעה ששמרה על הנכד שלה באוגוסט 2006, ובאישון לילה ב-2007.