כתבת תמונות מהחודשים דצמבר 2013 ועד ינואר 2014

בברטיסלאבה קיבלו מתרגלי פאלון דאפא את ראש השנה האזרחית במשמרת נרות מול השגרירות הסינית הקוראת להפסקת קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בסין. משמרות דומות, צעדות ומסעות החתמה על עצמומות נערכן גם בלונדון, פריס, סידני, סינגפור ועוד.

בשנת 1999 החלה המפלגה הקומוניסטית הסינית לרדוף את מתרגלי הפאלון דאפא, רק בשל אמונתם באמת חמלה סובלנות. מטרת הרדיפה הייתה להכחיד את השיטה ואת מתרגליה. בשנת 2006 החלו להגיע עדויות ראשונות על קצירת איברים מהמתרגלי השיטה בעודם בחיים בניהולה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ומאז התפרסמו דוחותיהם של דיויד קילגור, לשעבר המזכיר לענייני אסיה פסיפיק של קנדה, ודיוויד מאטאס, עו"ד לזכויות אדם, המאשרים את העדויות ומוכיחים מעבר לכל ספק כי אכן מתנהלת קצירת איברים למטרת רווח ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים. מאז מנהלים מתרגלי השיטה בסיוע ארגון הרופאים DAFOH (ארגון רופאים להפסקת קצירת איברים בכפייה) פעילויות הקוראות להפסקת הפשע המתועב.


משמרת נרות בברטיסלאבה

סידני, עוברים ושבים חותמים על העצומה להפסקת קצירת האיברים בסין

לוס אנג'לס, מחאה להפסקת קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בסין

פולין, מסעות החתמה על עצומות נערכו בוורשה, קראקוב, לודז', קאטוביץ' וערים נוספות