(Minghui.org)

גב' לי צ'ון-יינג, מתרגלת פאלון גונג, נעצרה באופן בלתי חוקי באפריל 2011 בשעה שדיברה עם אנשים על הפאלון גונג (פאלון דאפא) ועל הרדיפה שהמשטר בסין מנהל נגד מתרגלי השיטה.

היא נלקחה למרכז המעצר של מחוז דא-שינג ואז הועברה לאגף 4 במחנה העבודה בכפייה לנשים בבייג'ינג.

גב' לי עונתה עד למצב קריטי, ומחנה העבודה בכפייה העביר אותה למקום לא ידוע ביוני 2011. מאז לא נודע דבר על מצבה או מקום הימצאה.

רשויות מתקני הכליאה זוכות לבונוס על כל "שינוי" ("חינוך מחדש") של מתרגל פאלון גונג

מנהל המחנה ומנהל האגף בו הוחזקה גב' לי עינוי ומענים מתרגלות פאלון גונג באכזריות רבה, הן פיזית והן נפשית, כדי להשיג מהן "שינוי" ולהחתים אותן על "שלוש ההצהרות" לקבל על כך בונוס. גב' לי סירבה לחתום, ומנהל האגף ליו היכה בה באכזריות. גב' לי דיווחה על כך למנהל מחנה העבודה בכפייה, והמנהל נתן לליו יד חופשית עוד יותר לרדוף ולענות אותה ואת המתרגלות האחרות.

(...)

ביוני 2011 גב' לי עונתה באכזריות כה רבה שהיא ירקה דם והייתה במצב קריטי. זמן קצר לאחר מכן מחנה העבודה בכפייה העביר אותה למקום לא ידוע ומאז נעלמו עקבותיה.