(Minghui.org)

בין החודשים אוגוסט 2012 ועד פברואר 2013, ממש לפני סגירת מחנה העבודה לנשים בבייג'ינג, החריפו הרשויות את רדיפת מתרגלות הפאלון גונג שם.

השוטרים העבירו את כל המתרגלות שסירבו לוותר על אמונתן לקומה השלישית של בניין הסמוך למתקנים הרפואיים. כל מחלקה העבירה לשם שני סוהרים, ואסירות עם נטיות אלימות הופקדו לעקוב אחר המתרגלות כל רגע ורגע. על כל מתרגלת שמרו ארבע אסירות מסביב לשעון והן היו מדווחות לסוהרים על כל תנועה של המתרגלות.

הסוהרים השתמשו בקשת רחבה של שיטות עינוי. הם אילצו את המתרגלות לשבת על שרפרפי פלסטיק קטנים המיועדים לילדים מהשעה 5:00 בבוקר ועד חצות ולעתים אף יותר. זמן השינה היה קצר ביותר.

שחזור עינויים: ישיבה על שרפרף קטן

כאשר הגיעה מתרגלת פאלון גונג חדשה למחנה, הקיפו אותה ארבע אסירות בצורה הדוקה כך שלא תוכל לזוז. ביום השני הסוהרים שוחחו איתה בתורנות כשהם מכוונים לחולשות הנפשיות שלה, לנסות לשטוף את מוחה. לאחר מכן כפו עליה לכתוב הצהרות המבטיחות שהיא תוותר על אמונתה. הסוהרים אילצו מתרגלות לצפות בסרטי וידיאו המכפישים את הפאלון גונג והפעילו לחץ על משפחות אותן מתרגלות שסירבו לוותר על אמונתן. האיומים נועדו לענות נפשית את המתרגלות ומשפחותיהן.

הסוהרים לא התירו למתרגלות להתקלח או להשתמש בחדר הרחצה, גם לא בתקופת המחזור. לעתים רחוקות התירו למתרגלת לנקות עצמה עם כמות מדודה קטנה של מים, כשכל האסירות והסוהרים משפילים אותה בעשותה זאת. אסור היה למתרגלות לאכול, אלא אם אמרו בקול רם את תקנות הכלא ואף איימו עליהן בהאכלה בכפייה. המתרגלות שסירבו לשתף פעולה הוענשו בעונשי עמידה לפרקי זמן ארוכים.

הסוהרים השתמשו באסירות כדי לעלוב במתרגלות. הן גזזו את שערן של המתרגלות בצורות מכוערות ביותר, ערכו עליהן חיפוש בעירום פעמיים ביום, והפעילו עליהן לחץ ממושך לוותר על אמונתן.

העינויים והישיבה הממושכת על השרפרף הקטן גרמו לחלק מהמתרגלות כיבים על הישבן. היו שחלו בצורה חמורה ואיבדו הרבה ממשקלן. מחנה הריכוז הזמני הזה לא פורק עד פברואר 2013.

אחרי סגירת המרכז, פו וון-צ'י, אחת ממפקדות האגפים, קודמה בדרגה משום שרדפה ועינתה באופן פעיל מתרגלות של פאלון גונג. היא עינתה בפראות מתרגלות שסירבו לעבור שינוי. היא מינתה בקביעות אסירות גבוהות ומכורות לסמים להתאכזר למתרגלות, להפשיט אותן ואז להשכיב אותן בכוח על הרצפה כשהן צובטות את אפן, דוחפות את ראשיהן ארצה ובכוח פותחות את להן את הפה ושופכות פנימה מים. במצב כזה הקורבן אינו מסוגל לנשום, כי שופכים מים ללא הפסקה לגרונו. ההרגשה הייתה כמו של טביעה.

פו עצמה השתתפה בעינוי הזה פעמים רבות והייתה שופכת מים לתוך גרונן של המתרגלות. אחרי שקודמה לסגן מנהל מחנה העבודה בכפייה היא איימה בעינוי דומה על המתרגלות שסירבו לעבור שינוי.

בין החודשים יוני ואוגוסט 2013 שחרר מחנה העבודה בהדרגה מתרגלות פאלון גונג. ממש לפני סגירתו פנו כמה מפקדים למתרגלות ואיימו עליהן שלא יחשפו את פשעיהם. הפושעים האכזריים האלה הביעו פחד שיובאו לדין על מעשיהם.