(Minghui.org)

בשנת 2003 עצרו אותי באופן בלתי חוקי וכלאו אותי בכלא הנשים בג'י-לין. פעמיים בשנה כל מתרגל של פאלון גונג עבר שם בדיקה פיזית שכללה בדיקת רנטגן ולקיחת דם. אבל אף אחד מהכלואים האחרים לא עבר את הבדיקות האלה, ואף אחד ממתרגלי הפאלון גונג שחש ברע לא זכה לבדיקות רפואיות או לטיפול רפואי.

הגב' האו גווי-שיאן, מתרגלת פאלון גונג כבת 30 מהעיר סוג-יואן שהייתה כלואה באופן בלתי חוקי, באוקטובר 2004 הודיעו לה פתאום שלטונות הכלא שהיא צריכה לעבור ניתוח של גידול ברחם. היא נלקחה לבית חולים בעיר צ'אנג-צ'ון השייך למנהלת מחנות העבודה בכפייה. אסיר רגיל שליווה אותה לבית החולים סיפר שתוך שלושה ימים היא מתה. כולנו היינו המומים.

בינואר 2004 ארבע מתרגלות פאלון גונג נלקחו למרכז המעצר של העיר דה-הווי. שלוש מהן הוחזקו באגף אחד, ואילו הרביעית הוחזקה באגף ה"משמעת החמורה" ונאמר כי היא פתחה בשביתת רעב למחות על מעצרה. יומיים אחרי כן שמענו שהיא מתה.

מתרגלת פאלון גונג נוספת בשם הו-ג'יה, אחת מהשלוש שהוחזקו בנפרד, אמרה ששמה של המתרגלת הזאת הוא שיאו-שיאן. יותר מאוחר שמענו מאדם שנשכר במיוחד כדי "לשנות" מתרגלים (להעביר אותם "חינוך מחדש" באמצעות עינויים ושטיפת מוח) את הדיווח הבא: "כשהלכתי להעביר את המתרגלות 'שינוי' כדי שיתכחשו לפאלון גונג, היא הייתה במצב בריאות מעולה, למחרת היא הייתה מתה".