(Minghui.org)

שתי מתרגלות פאלון גונג שגילן סביב 60 נעצרו ללא עילה חוקית יומיים לפני הטריאתלון הארצי שנערך בוו-אן שבהה-ביי. שוטרים היכו את שתיהן יותר משעה. לאחת מהן נגרם שטף דם מוחי והיא במצב תרדמת בבית חולים מקומי.

שתי המתרגלות נעצרו בדרכן הביתה בערב ה-9 באוקטובר 2014 על ידי שוטרים שחשבו שהן מחלקות חומר הנוגע לפאלון גונג. מעצרן לא היה חוקי, משום שחלוקת חומר הנוגע לפאלון גונג אינו נגד החוק הסיני. השוטרים לקחו אותן לתחנת המשטרה של הואו-שיו ל"חקירה".

השוטרים היכו את שתי הנשים המבוגרות עד שעה אחת עשרה בלילה, יותר משעה. הגב' שי יו-לאן איבדה את הכרתה בערך בחצות כתוצאה משטף דם שנגרם מהמכות.

השוטרים לא שלחו אותה לבית החולים אלא אחרי שש בבוקר, ששם היא הוכנסה לטיפול נמרץ. על פי הרופא, זה שלא הביאו אותה בזמן החריף את מצבה. היא עברה ניתוח מוח בשעה אחת בצהרי אותו יום והיא עדיין בתרדמת ובמצב קריטי ביחידה לטיפול נמרץ.

המתרגלת השנייה שנעצרה, הגב' ליו קאו-פנג, נמצאת עדיין במעצר בתחנת המשטרה ואין מתירים לבקר אותה.

רשימת האחראים לביצוע פשעים אלה ומספרי הטלפון שלהם ניתן למצוא במאמר באנגלית.