(Minghui.org)

ב-8 באוקטובר 2014 העבירה האסיפה הכללית של פנסילבניה החלטה פה אחד, הדוחקת בקהילה הרפואית לעזור לעורר מודעות בעניין השתלות האיברים הבלתי מוסריות בסין.

האסיפה ציטטה את תוצאות החקירה של "הארגון העולמי לחקירת רדיפת הפאלון גונג" (WOIPFG) הקובעות שהרשויות המרכזיות בסין מעורבות בקצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג חיים.

האסיפה דוחקת בממשלת ארה"ב לחקור ביסודיות את העיסוקים בהשתלות איברים בסין ופונה בקריאה למחלקת המדינה לחסום את הכניסה לארה"ב של רופאים סינים המעורבים בפשעים כאלה.

בפנסילבניה יש מרכזים מבוססים רבים להשתלות איברים. אחד המובילים וחלוץ בתחום הזה הוא המרכז הרפואי של אוניברסיטת פיטסבורג (UMPC).

המרכז מנהל תכניות הכשרה קבועות לרופאים סינים ואף נכנס לעסקי ייעוץ בסין ב-2011. לא מכבר הכריז UMPC שותפות חדשה עם בית החולים שיאנג-יה בפרובינציית הו-נאן, סין. תכנית השתלות האיברים בשיאנג-קיבלה דגש מיוחד בהודעה לעיתונות שיצאה מ-UMPC.

החלטת המדינה של פנסילבניה היא המסמך המשפטי השני שעבר ב-2014 בעקבות החלטת בית הנבחרים של מדינת אילינוי בפברואר. בהתחשב בנוכחות של קהיליית פנסילבניה בתחום השתלות איברים, ההחלטה שעברה אתמול מתמקדת בקהילה הרפואית.

מתרגלי פאלון גונג הגבירו את מאמציהם ליידע את הקהילה הרפואית לגבי פשעי קצירת איברים בסין. לאנשי מקצוע רפואיים הייתה הזדמנות לשוחח עם מתרגלים ולקשר את הניסיון שלהם עם ממצאי המתרגלים מחוץ לוועידות מרכזיות על קצירת איברים.

שתי הוועידות המרכזיות השנה בנושא היו של ארגון הג'וינט ביוני בלונדון והקונגרס העולמי להשתלות ביולי, בסאן פרנסיסקו.

הקונגרס העולמי להשתלות דחה טופסי בקשת השתתפות של 35 רופאים סינים בתואנה של אתיקה רפואית.

חותמים על עצומה לסיים את קצירת האיברים בכפייה בסין, מחוץ למרכז הוועידות בסאן פרנסיסקו, במהלך הקונגרס העולמי להשתלות

כתב העת האמריקני להשתלות, החשוב ביותר בתחום, פרסם מאמר ביולי בשם "רכישת איברים מאסירים המוצאים להורג בסין". המאמר מציין: "העיסוק הזה (קצירת איברים בכפייה מאסיר מצפון) ממשיך ללא הפוגה גם ב-2014".

בית הנבחרים של האגודה הרפואית בווירג'יניה העביר במאי השנה החלטה לגנות קצירת איברים שיטתית על ידי מדינה, בסין והביע את תמיכתו בהחלטה 281 הממתינה להצבעה בקונגרס האמריקני. ההחלטה אושרה על-ידי וועדת החוץ וממתינה להצבעה הכללית. היא השיגה כבר את תמיכתם של מחצית מחברי שתי המפלגות של שתי המפלגות.

החלטת האסיפה הכללית של פנסילבניה היא אכן צעד בכיוון הנכון לקראת מודעות נוספת בקהילה הרפואית.