(Minghui.org)

אחרי יולי 1999 נאסר לתרגל פאלון דאפא בסין, שמו של המורה הוכפש, ומתרגלי פאלון דאפא נרדפו. עקב זאת, כמה מתרגלים ואני החלטנו לנסוע לבייג'ינג כדי לעתור למען הזכות לתרגל פאלון גונג. עצרו אותנו ונכלאנו בתחנת המשטרה המקומית. היינו באמצע תרגיל המדיטציה החמישי, כששלושה שומרים כועסים, שני גברים ואישה, מיהרו לתא שלנו. הם חבטו עם אלות בכוח רב בזרועותינו, אבל אנחנו המשכנו. אז הם הכו אותנו בידיהם, אבל זה עדיין לא עבד. חייכנו אליהם בחמלה. הם התעצבנו מאד וקיללו בכעס גדול. השומרת הביאה אלה חשמלית כדי לענות אותנו, וכשהיא חשמלה את אחת המתרגלות בחלקי גופה יכולנו לראות ניצוצות כחולים יוצאים מהאלה. כשהשומרת ניסתה לחשמל את המתרגלת בפניה, האלה החשמלית יצאה מכלל שימוש. אבל החשמל חזר שוב כשהאלה לא הייתה מול פניה של המתרגלת. השומרת ניסתה שוב מספר פעמים אך התוצאה הייתה זהה. השומרים נבהלו ועזבו במהירות, ואנחנו עדיין חייכנו אליהם בשלווה.

מאוחר יותר הם דיברו עם כל אחת מאיתנו ואמרו, "כבר היכינו אסירים רבים וכולם בכו ואף אחד לא חייך אלינו. איזה מין אנשים אתם?" סיפרנו להם את העובדות על הפאלון גונג. אמרנו להם שכולנו אנשים טובים שחיים על פי העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות ועל פי הדרישות הכתובות בספר "ג'ואן פאלון" שמלמד אותנו ש"כמתרגל אין על אדם להשיב מכה כשמכים אותו או להחזיר כאשר מקללים אותו". סיפרנו להם גם על התועלת הנפשית והפיזית מתרגול פאלון דאפא. "אך בשל היותנו מתרגלים נחושים, אנחנו נרדפים על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס)". השומרים החלו להבין בהדרגה את העובדות על הפאלון גונג והתייחסו למתרגלים בצורה טובה יותר. אחד מסגני מנהל בית המעצר אמר שהוא יתרגל פאלון גונג לאחר שיעזוב את עבודתו שם.

במהלך המעצר התייחסנו לכולם בתא עם חמלה. הבהרנו את העובדות על הפאלון גונג והסברנו את העקרונות. לאחר שהאסירות הבינו את העובדות על השיטה, כמה מהן קראו את ספרי הפאלון גונג הכתובים בכתב יד, אחרות ביקשו שנלמד אותם את התרגילים, והיו שלמדו לדקלם את כתביו של המורה. אווירה של שלווה התפתחה בתא המעצר. בחורה אחת שגנבה טלפונים סלולאריים אמרה, "אם הייתי מכירה אותכם קודם לכן, לא הייתי מבצעת פשע". בחורה אחרת שהייתה מכורה לסמים לא קיבלה מחזור בגלל הסמים, אבל זמן קצר לאחר שהחלה לתרגל פאלון גונג המחזור חזר לה. היא הייתה כל כך אסירת תודה לפאלון דאפא. פניה של בחורה אחרת נראו כהים וירקרקים משימוש בסמים, אך הפכו בריאים ובהירים מיד לאחר שהחלה לתרגל פאלון גונג. היא לא האמינה כשאנשים אחרים אמרו לה את זה, כי לא הייתה מראה בתא. יום אחד השומר אמר לה, "איך זה שהפנים שלך לא נראים יותר כהים וירוקים? את נראית בריאה עכשיו". היא הייתה כל כך נרגשת לשמוע זאת, ואמרה שתמשיך לתרגל פאלון גונג. השומרים כבר לא הפריעו לתרגול הפאלון גונג שלנו.

נלקחתי באופן בלתי חוקי למחנה עבודה בכפייה. כששוחררתי, הלכתי לבקר את סגן המנהל. הוא אמר, "החובה שלנו היא לחנך אסירים. אבל אתם כולכם אנשים טובים. לא היית צריכה שנחנך אותך. בנוסף, עזרת לנו לנהל את האסירות האלה. היינו קפדנים מאוד אֵתן, אך הן עדיין נלחמו אחת בשנייה כל הזמן. את עזרת להפוך אותן לאנשים טובים".

בשנה שעברה, פגשתי סגן מנהל אחר של בית מעצר שלא פגשתי במשך עשר שנים. הוא זיהה אותי. הוא אחז את ידיי בחוזקה ואמר, "אמת-חמלה-סובלנות זה טוב!". כל כך שמחתי שהחיים האלה ניצלו.