(Minghui.org)

ועידת האגודה האיטלקית להשתלות איברים 2014 נערכה בסיינה בסוף ספטמבר. אחד הנושאים שהועלה לדיון בוועידה היה סחר באיברים. באי הוועידה גינו את קצירת האיברים בכפייה המתרחשת בסין. כמו כן הועלתה לדיון הסוגיה של "בנק איברים חי", במיוחד בהקשר לקצירת איברים שיטתית מאסירי מצפון בסין.

 

פרו' פרנקו סיטריו, נשיא האגודה האיטלקית להשתלות איברים

על-פי נתונים של SITO יש לפחות 10,000 השתלות בלתי חוקיות בכל שנה.  בסין, שם שולט המשטר בבתי חולים ובסגל הרפואי, כליה יכולה לעלות 70,000 דולר. הסרת איברים מאסירים המוצאים להורג היא עיסוק המתקיים בניגוד לסטנדרטים רפואיים מוסריים. באוקטובר 2012 קבעה האגודה הרפואית העולמית במפורש: "בתחומי שיפוט שבהם קיים עונש מוות, אסירים המוצאים להורג אינם יכולים להיחשב כתורמי איברים או רקמות".

"המצב בסין ידוע לנו", אמר פרו' פרנקו סיטריו. "על המדינה הוטלו סנקציות על ידי האגודה הבין-לאומית להשתלות. הממשל הסיני הצהיר כמה הצהרות שזה לא יקרה שוב. למעשה, נראה שזה לא המקרה והוא ממשיך לבצע זאת".

בנובמבר 2013 חתמה סין על החלטת האנג-ג'ואו שזכתה לשבחים מהקהילה הרפואית הבין-לאומית, כשהם מצהירים על כוונה לסיים את קצירת האיברים מאסירים המוצאים להורג.

אבל כמה חודשים לאחר מכן, במארס 2014 הצהירו בכירים סינים שסין תמשיך להשתמש באיברים של אסירים ושהגופות ייכנסו לתוך מערכת ממוחשבת חדשה של איברים.

"בסין, התורמים נרצחים" אמרה ד"ר קתרינה אנגלַקופולו, דוברת DAFOH (רופאים נגד קצירת איברים בכפייה) באיטליה, ארגון שנוסד ב-2007 במטרה להגן על אתיקה רפואית. ל-DAFOH יש דוכן בקונגרס.

הארגון מוביל קמפיין בין-לאומי נגד קצירת איברים בכפייה בסין. זוהי קבוצת רופאים שהקימה את הארגון, אחרי חקירה שניהלו דיוויד מטאס, עורך הדין לזכויות אדם ודיוויד קילגור, לשעבר תת שר החוץ הקנדי.

הם פרסמו דו"ח בשם "קציר הדמים" בו קבעו שבין השנים 2000 ל-2005 נקצרו לפחות 41,500 איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג חיים, הנרדפים על ידי המשטר הסיני.

"אני מאמין" אמר פרופ' סיטריו, "שהקהילה הבין-לאומית צריכה לגנות בעוצמה ולהפעיל לחץ נגד הפעילות הזאת" והוסיף, שבאיטליה קיימת רשימת המתנה ממוצעת של שנתיים לכליה, בה בעת שבסין ממתינים כשבוע עד 4 שבועות.

במארס 2013 ועדת זכויות אדם של הסנט האיטלקי אישרה החלטה נגד קצירת איברים בכפייה בסין. לאחר חודשיים הצטרפה לכך קואליציה של חברי הפרלמנט האיטלקי.

"יש כתריסר חברי פרלמנט שהביעו רצון לשתף פעולה ברמה הבין-לאומית, כדי לעצור את העיסוק הבלתי מוסרי בסין", אמרה ד"ר אנגלַקופולו.