(Minghui.org)

אין זה מחזה נדיר לראות מהגרים סינים קוראים עיתונים בסינית בארה"ב. כמו מהגרים מכל מדינה אחרת, חוש הפטריוטיזם והקשר שלהם לארץ מולדתם מודגשים עוד יותר כשהם על אדמה זרה.

כשדיברתי עם חבר על הפאלן גונג ועל העובדה שמתרגלי הפאלון גונג נרדפים בסין, תגובתו הראשונה הייתה: "אולי מה שאתה אומר זו אמת, אבל כסיני וכפטריוט, אינני רוצה שהכביסה המלוכלכת שלנו תתנפנף בפומבי. מה שאתה עושה זהו נזק לתדמית הסינית. מדוע צריכים לספר למערביים על מה שקורה לפאלון גונג?"

זוהי אחת הסיבות העיקריות שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) משקיעה כל כך הרבה בכלי תקשורת בשפה הסינית בארצות מערביות. באמצעות השלוחות האלה היא מצליחה לשמור על נאמנותם של מיליוני מהגרים סינים ולגרום להם להתייחס אל המפלגה ואל סין כאותו דבר.

הסברתי לחברי שזה כן ולא עניין של פטריוטיות.

אף אחד לא רוצה לראות שבארץ מולדתו מתרחשת קצירת איברים בכפייה– שזה בעצם רצח אסירי מצפון על-פי צורך. מתרגלי פאלון גונג חושפים את הפשע הזה כדי שהרצח ייפסק, מפני שזהו הדבר הנכון לעשות.

מנקודת מבט פטריוטית זהו פשע המבוצע על ידי רשויות המק"ס. חשיפתו ועצירתו של פשע זה היא דבר רע מבחינת המק"ס, אבל דבר טוב עבור סין.

ניסיתי להסביר זאת בהקשר שונה. אם גרמני היה מנסה לעצור את השואה על ידי חשיפת מחנות ריכוז נאציים במהלך מלחמת העולם השנייה, האם הוא היה עושה את הדבר הנכון, או היה ממיט בושה על גרמניה? האם לא היה עושה את הדבר הנכון וגם פועל לטובת האינטרסים של מדינתו? האם מישהו היה טוען שמפני שהמפלגה הנאצית הייתה בשלטון בגרמניה אז חשיפת הפשעים שלה פירושה גרימת נזק לגרמניה?

אם אף אחד לא יתקומם והזוועות האלה בארץ מולדתנו ימשיכו ללא שליטה ובקרה, מה יקרה לסין? אפילו עוד סינים, מתרגלי פאלון גונג או לא, עלולים להירצח בעבור איבריהם, משום שהסחר הזה באיברים הוא רווחי מאוד עבור המק"ס. סין לא צריכה להתפרסם בזכות תיירות האיברים שלה. האם עצירת העיסוק המחריד הזה אינו לטובת המדינה והעם הסיני?

אם מסתכלים בסקאלה רחבה יותר, רבים מבני העם הסיני תרגלו פאלון גונג לפני שהחלה הרדיפה ב-1999. מפני שהפאלון גונג מלמד "אמת-חמלה-סובלנות" המתרגלים הם אזרחים לדוגמה שנותנים מעצמם ותורמים בצורה חיובית לקהילה מרצונם החופשי.

אחרי שהחלה הרדיפה כפו על אנשים רבים כל כך, באמצעות רמייה, ללכת כנגד מצפונם ולקחת חלק ברדיפה. המוקד הועתק מעשיית הדבר הנכון הרחק לקראת אנוכיות ודאגה עצמית כדי להבטיח שתוכל לשרוד, גם אם זה על חשבון אחרים.

מתרגלי הפאלון גונג פועלים כמיטבם לשנות חזרה את הנטייה הזאת. לכן, האם זה טוב או רע לסין או לעולם ככלל?

חברי הביט בעיניי ואמר: "מתרגלי פאלון גונג הם אכן הפטריוטים האמיתיים".