(Minghui.org)

טיאן ג'ין: כששוחרר מתרגל הפאלון גונג ג'אנג שיאנג-ג'ון לאחר 12 שנות מאסר לא חוקיות, לא ארכה שמחת המשפחה זמן רב. לא עברו שלושה חודשים והמשטרה עצרה את אשתו וואנג שו-לי, שגם היא מתרגלת, בשעה שמסרה לאנשים חומר החושף את רדיפת הפאלון גונג בסין. גם אשתו הייתה כלואה בעבר 6 שנים. שני בני הזוג לא עברו על שום חוק מהחוקה הסינית, והם נרדפים אך ורק בשל היותם מתרגלי פאלון גונג.

הרשויות רודפות את הזוג ללא הרף מאז תחילת הרדיפה ב-1999

מר ג'אנג ואשתו גרים במחוז ג'י בטיאן-ג'ין. הם נעצרו וננכלאו פעמים רבות מאז החלה הרדיפה ב-1999.

מר ג'אנג נעצר לראשונה ב-28 באוקטובר 1999 על שהציג כרזה בכיכר טיאננמן ונשלח למחנה עבודה בכפייה שואנג-קואו בטיאן-ג'ין. בגלל סירובו לוותר על אמונתו בפאלון גונג הוארכה תקופת מאסרו פעמיים. הוא שוחרר רק לאחר שפתח בשביתת רעב במחאה על כך.

אף על-פי שעונה עד למצב שאי אפשר היה להכיר אותו עם שחרורו, המשיכו "משרד 610" – המכונה "הגסטאפו של סין", המשטרה והרשות לפקח עליו מקרוב סביב השעון.

גב' וואנג נעצרה ב-2000 על שעתרה למען הפאלון גונג בבייג'ינג. בעודה כלואה עברה עינויים.

ב-2001 הצליחו בני הזוג הצליחו לברוח מביתם חרף השמירה ההדוקה סביב דירתם. הם נדדו ממקום למקום כדי להימנע ממעצר. המשטרה המקומית פתחה במצוד אחריהם והקפיאה את חשבון הבנק שלהם.

אחרי שנתפסו ב-2002 גזרו על מר ג'אנג 12 שנות מאסר בכלא טיאן-ג'ין ועל אשתו 6 שנים בכלא הנשים בטיאן-ג'ין.

הוריו הזקנים של מר ג'אנג נותרו לטפל בשלושת ילדיו הקטנים. אביו נפטר בשנות השמונים לחייו ולא זכה לראותו שוב. בתקופה הקשה הזאת, שניים מילדיו הצעירים הוכנסו לבית יתומים לתקופה מסוימת.