(Minghui.org)

"איש אינו יכול לפקפק ברצינות טבעה של הבעיה, או בגודלה. מה שאנו מכנים נכונות למלא רצון אחרים נגוז היום", אמר סקוט רייד, יושב ראש תת הוועדה לזכויות אדם בפרלמנט הקנדי בשימוע שהתקיים בנושא ב-21 באוקטובר.

אירווין קוטלר חבר הפרלמנט מטעם המפלגה הליברלית הדגיש שקצירת איברים בסין היא פעולה רשמית על ידי מדינה ומהווה "פשע נגד האנושות ונגד החלשים ביותר בחברה הסינית".

לדבריו, יש ליישם גישה רב כיוונית הכוללת חקיקה ומודעות ציבורית כדי לעצור את הפשע הזה: "אם לא נפעל, נהפוך למשתפי פעולה עם מעשה-הפשע הזה ולכן יש לנו האחריות כאן, כחברי פרלמנט בממשלה וכחברה אזרחית לחייב את סין להיות אחראית על מעשיה".

את השימוע בפרלמנט הקנדי אירח חבר הפרלמנט סקוט רייד. שבעה חברי פרלמנט נוספים נכחו באירוע וביניהם דיוויד סוויט, נינה גריווֹל, גארי ראלף שלנברגר, וג'ודי סגרו. כמו גם ד"ר דיימון נוטו, נציג דאפו (רופאים נגד קצירת איברים בכפייה) והעיתונאי איתן גוטמן שהעיד בשימוע.

"העדות ששמענו כאן היום, הייתה מעין נקודת מהפך במודעות שלנו ל קצירת איברים בסין", אמר חבר הפרלמנט טיירון בנסקין. לדבריו, למרות  הקושי לקבל בתחילה את קיומה של קצירת איברים, היום עובדה זו כבר אניה עומדת בספק. השאלה כעת היא מה לעשות לגבי זה. קנדה יכולה לפעול מיד לעצור את תיירות האיברים ולמנוע מקנדים לנסוע לסין לרכוש איברים."

חבר הפרלמנט וויין מרסטון אמר שהוא מכיר באופן מעמיק יותר את הנושא אחרי שהקשיב לעדותם של מתרגלי פאלון גונג ופגש בשני מומחים בנושא: דיוויד מטאס עורך דין לזכויות אדם ודיוויד קילגור, לשעבר דיפלומט קנדי. "אני מרוצה מאוד מעדותך כאן היום, משום שזוהי רמה נוספת לההבנה הכל כך חשובה של כל הסוגייה", הוא אמר.

 

שמונה חברי פרלמנט נכחו בשימוע הפרלמנטרי על קצירת איברים בסין על ידי מדינה

העיתונאי איתן גוטמן (מימין) וד"ר דיימון נוטו מדאפו (משמאל) משוחחים עם חבר הפרלמנט סקוט רייד

העיתונאי איתן גוטמן (במרכז), ד"ר דיימון נוטו מדאפו (מימין) משוחחים עם חבר הפרלמנט טיירון בנסקין

מתרגלי פאלון גונג הם המטרה העיקרית

לדבריו של ד"ר נוטו, מספר השתלות האיברים בסין נסק מכמה מאות ב-1999 לכמה אלפים ב-2004.  נתונים זהים נכונים למרכזי השתלות. בתי חולים סינים מנהלים מסעות פרסום להשתלות המבטיחות איברים תואמים בזמן המתנה של שבועיים ותורים לניתוחי השתלה שיכולים להיקבע מראש.

חלק מבתי החולים הצהירו אפילו על "תוצאות מעולות" ושהבדיקות יכולות להתבצע על "תורמים" טרם הסרת האיברים, ציין ד"ר נוטו.

הוא אמר שמספר האסירים המוצאים להורג, בטווח של בין 2,000 ל-5,000 מדי שנה, אינו יכול להסביר את מקור האיברים העצום הקיים בסין. האפשרות היחידה היא שקיים מאגר איברים בסין. ראיות כבדות משקל מצביעות על העובדה שמתרגלי פאלון גונג הידועים בבריאותם הטובה ובמידותיהם הטובות, הם המטרה העיקרית. הרדיפה הכלל ארצית של הפאלון גונג אפשרה זאת לפושעים, שיכולים לבצע את הפשע הזה ללא כל חשש מתוצאות משפטיות.

מר גוטמן שיתף גם הוא בממצאים שפרסם בספרו האחרון "הטבח". הוא אמר שבכירים שהודחו לאחרונה מהמק"ס ובכלל זה בו שי-לאי וואנג לי-ג'ון, היו מעורבים בפשע הזה שממשיך גם כיום.