(Minghui.org)

"פסק הדין של בית דין ערכאת הביניים מצהיר שהם התחשבו בדעתי בתיק. בדיוק להיפך, הם מעולם לא יצרו איתי קשר לאחר שהגשתי את הערעור. לחלוטין אינני יכול לתמוך בפסק הדין הבלתי חוקי הזה, או לקבל את העובדה שבית הדין השתמש בי כדי לכסות על פעולותיו הבלתי חוקיות", כך הצהיר עורך הדין ליו ג'נג-צ'ינג בבלוג שלו.

עונש המאסר בן 4 שנים שנגזר על לקוחו, מתרגל הפאלון גונג מר ג'או טיאן-רונג, קיבל משנה תוקף ב-17 בספטמבר השנה, לאחר גזר הדין הראשון ב-30 ביולי.

מר ג'או בן ה-37 עובד כמנהל בחברת תוכנה. בעזרת הידע הטכנולוגי שלו, סובלנותו וחוש ההומור שלו, הצליח לשמר קבוצת לקוחות נאמנים. לפני 10 שנים, לאחר שחרורו ממחנה העבודה בכפייה טיאן-הה, בעזרת עבודה קשה, הפך מאדם חסר פרוטה לאדם מצליח בעל משפחה עם שני ילדים, בית ומכונית.

ב-19 בנובמבר 2013 נעצר על יצירה והפצת תקליטורים החושפים את רדיפת הפאלון גונג. משפטו ב-5 במאי 2014 הפך למשפט ראווה מבלי שיינתן פסק דין. ראה מאמר קודם.

על-פי הצהרת עורך הדין, משרד התביעה בשון-דה החליט ב-25 ביוני שנדרשת חקירה נוספת בתיקו של מר ג'או והציע לדחות את המשפט בבית הדין בערכאה הראשונה.

על-פי חוק יש לקיים במקרה זה משפט פתוח נוסף, אולם בית הדין בשון-דה גזר על מר ג'או 4 שנות מאסר בכלא ללא משפט. כמו כן הוא פעל בניגוד לחוק בכך שלא שיתף את עורך הדין מטעם ההגנה בממצאי החקירה.

עורך הדין אמר בהצהרתו כי בית דין הביניים בפו-שאן ציין ש"לא נאספו ראיות הנוגעות בנושא אחרי חקירות נוספות", וזאת כדי לתרץ את העובדה שהערכאה הזאת תמכה בגזר הדין של 4 שנות מאסר ללא משפט.

הוא כתב בבלוג שלו: "החוק קובע שברגע שמוגש ערעור, כל עוד לנאשם יש התנגדויות לראיות בהן משתמשים להאשימו, על בית דין של ערכאת הביניים לקיים משפט פתוח בתיק. על בית הדין לקבוע אם ההתנגדויות תקפות".

עורך הדין סיכם בהצהרתו: "מסיבות ברורות הפעולות הבלתי חוקיות לא יתוקנו בהליכים משפטיים רגילים. אני יכול רק לפרסם הצהרה באינטרנט כדי שהיא תירשם בהיסטוריה".