(Minghui.org)

למבקרים במוזיאון הבריטי הידוע באוסף חפצי אמנות סינית, הייתה הזדמנות להכיר פן נוסף של ההיסטוריה הסינית המקשר בין ההווה לעברה המפואר.

מאז הקיץ הוצבו ליד הכניסה למוזיאון לוחות תצוגה של הפאלון גונג, שיטה רוחנית שמקורה בתרבות הסינית העתיקה, שנרדפת כיום בסין.

לבקרים הסינים יש הזדמנות במקום להתנער מהקומוניזם, אידיאולוגיה זרה לערכים הסינים המסורתיים שהרסה את התרבות המסורתית בסין במהלך מהפיכת התרבות הגדולה.

לוחות התצוגה בסינית ובאנגלית מתרכזים בשני נושאים עיקריים: קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג על ידי מדינה וניתוח של ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן- אירוע, שבויים על-ידי המפלגה הסינית הקומוניסטית כדי להכפיש את הפאלון דאפא ולהצדיק את רדיפתה.

תיירים ותושבים מקומיים שמחו לקבל חומרים על הפאלון גונג בשפות רבות. ביום אחד חולקו כ-2,000 עלונים.
תיירים מסין מתעניינים בדרך כלל בתרבות הסינית המסורתית במוזיאון ומגיעים במיוחד לראות חפצי אמנות סיניים שלא ניתן לראות במקומות אחרים. עקב התעמולה בסין הם אינם מודעים בדרך כלל לקשר העמוק של הפאלון גונג לתרבות הסינית העתיקה. כמו כן הם אינם מודעים לגבי רדיפת הפאלון גונג בסין.

המתרגלים מסבירים להם שמקור השיטה בתרבות טיפוח סינית עתיקה, המדגישה שיפור עצמי באמצעות אמונה בסטנדרטים גבוהים יותר, בעקרונות אמת-חמלה-סובלנות המתאימים למהות הערכים הסינים המסורתיים.

המתרגלים מציגים גם את התפיסה של גמול קארמתי, הגרסה הסינית המסורתית ל"גמול על מעשיך", שנעלמה במערכת החינוך הסיני בשנים האחרונות.

אחרי שנודע למבקרים מהו פאלון גונג וכיצד הוא נרדף בסין, לתיירים הסינים ניתנת במקום הזדמנות לוותר על חברותם במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) וארגוניה. המתרגלת גב' סונג החתימה ב-27 באוקטובר בלבד, יותר מ-60 אזרחים סינים שפרשו מהמפלגה וארגוניה.

שישה סטודנטים סינים הופתעו לראות שלט גדול על ההצתה העצמית בטיאננמן.

המתרגלת, גב' סונג שוחחה איתם והסבירה להם את הסיפור האמיתי מאחורי התעמולה של המק"ס, שבוים כדי לחפות על הרדיפה האכזרית וכדי לייחס לפאלון גונג תכונות דמוניות.

היא הסבירה להם שפאלון גונג היא הקבוצה הגדולה ביותר בקרב אסירי מצפון בסין ומחקרים מעריכים שבין 40,000 ל-65,000 מתרגלים נרצחו בעבור איבריהם מאז החלה הרדיפה לפני 15 שנים.

ארבעה מהסטודנטים החליטו לפרוש מהמק"ס וארגוניה.