(Minghui.org)

ב-31 באוקטובר וב-4 בנובמבר 2014, מספר ימים לפני ועידת הפיסגה APEC עצרו שוטרים 17 מתרגלי פאלון גונג בעיר ג'ין-ג'ואו שבפרובינציית ליאו-נינג. המעצרים התבצעו בין השעות ארבע לשש בבוקר, ונעשו בשרירות ונגד החוק הסיני.

שמות מתרגלי הפאלון גונג שנעצרו מפורטים במאמר באנגלית. מתוכם רק אחת שוחררה, והשאר נשארו במרכז המעצרים של העיר.

במאמר באנגלית גם מפורטים שמות מבצעי הפשעים, תפקידיהם, ומספרי הטלפון שלהם.

במאמר קודם דיווחנו על 13 מתרגלי פאלון גונג נוספים שנעצרו בשין-שיאנג ב-3 בנובמבר.

[הערת מערכת אתר מינג-הווי בעברית:

באתר מינג-הווי באנגלית מתפרסמים מדי יום מקרים רבים של מעצרים, משפטים לא חוקיים, וכליאות ממושכות של מתרגלי פאלון גונג. נבצר מהמערכת בעברית להביא את כולם. הרדיפה מצד המשטר בסין נגד מתרגלי הפאלון גונג נמשכת יותר מ-15 שנה, ומוגדרת על ידי מומחים כ"רצח-עם" בשל היקפה ועוצמתה. אנו מקווים שאנשים טובי-לב ירימו את קולם נגד רדיפת 100 מיליון איש שכל חטאם הוא רצונם בחופש האמונה בפאלון גונג, שעקרונותיו הם: אמת, חמלה וסובלנות.]