(Minghui.org)

כשידיה ורגליה פרושות לצדדים וקשורות למיטת בית החולים, כולה רק עור ועצמות, ידיה נפוחות מהכבלים שחתכו בבשרה, מתרגלת הפאלון גונג ליו פין-טונג הייתה כל כך חלשה שכמעט לא היה לה כוח לברך את אחותה שבאה לבקר אותה באוקטובר השנה בליווי סוהרים.

שחזור עינויים, קשירה למיטה

גב' ליו נשלחה לבית החולים של הכלא יומיים קודם לכן. הסוהרים צלצלו לאחותה ודרשו 4,000 יואן עבור הטיפול הרפואי. כשהגיעה אחותה עם הכסף נדרשה להוסיף עוד 3,000 יואן כדי להבטיח את שחרורה של גב' ליו.

האחות לא יכלה לעמוד בדרישה, וגב' ליו נשלחה חזרה לכלא אחרי שבוע בבית החולים.

הסוהרים יידעו את האחות שצילמו את אחותה בבית חולים במשך כל השבוע, לוודא שתהיינה להם ראיות שקיבלה טיפול רפואי: "אם היא תמות זו לא הבעיה שלנו. הרופא קבע שיש לה בעיות בכליה ונוכל להשתמש באבחון הזה כסיבה למוות".

גב' ליו נעצרה רק מפני שסיפרה לאנשים על שיטת הפאלון גונג. בעקבות זאת נגזרו עליה 8 שנות מאסר באוגוסט 2012, חמישה חודשים לאחר מעצרה. מאז שהועברה לכלא הנשים בליאו-נינג היא עוברת עינויים קשים.

אף על-פי שמצבה הקריטי נגרם מהעינויים, מסרב בית הכלא לשחררה מסיבות רפואיות.

עינויים ו"שינוי" ("חינוך מחדש") בכפייה

בכלא הנשים מנסים הסוהרים "לשנות" את גב' ליו בכפייה ולגרום לה לוותר על אמונתה. בתחילה הוכנסה למחלקת "תיקון", שם עברה סדרת עינויים ובכלל זה עמידה במקום אחד במשך שעות ארוכות, ישיבה על שרפרף קטן עם בליטות דוקרות לתקופת זמן ארוכה. אסרו עליה להתרחץ, או להשתמש בשירותים, אפילו לא בימי המחזור החודשי. מנעו ממנה שינה והכו אותה. כפו עליה לעמוד יחפה על רצפת בטון בחורף הקר ולא הרשו לה לשוחח עם אף אחד.

מלבד הסוהרים מונו גם אסירות לפקח עליה מקרוב ולענות אותה.

תחת לחץ בלתי פוסק, העתיקה גב' ליו הצהרת ערבות כתובה מראש בדצמבר 2012 שהיא מוותרת על הפאלון גונג, אך היא התחרטה על כך מאוחר יותר.

בינואר 2013, כשהגיעה צוות ניהול ברמת הפרובינציה לכלא לבדוק את תוצאות הליך ה"שינוי", סיפרה להם גב' ליו על העינויים שסבלה. בתגובה לכך הוחזרה למחלקת "תיקון" להמשך התעללות.

מבוקר עד ערב אילצו אותה לשבת על שרפרף קטן ולצפות בסרטי וידיאו המשמיצים את הפאלון גונג. כדי להגביר את הלחץ עליה איימו לעצור את בנה.

תחת לחץ של כאבים פיזיים ועינויים נפשיים, נכנעה גב' ליו בפברואר 2013 וחתמה על הצהרות בהן היא מוותרת על הפאלון גונג. לאחר מכן אילצו אותה לכתוב מדי יום דו"ח מחשבות כדי להעצים את הלחץ הנפשי שלה.