(Minghui.org)

ב-31 באוקטובר נערך משפט ראווה למתרגלת הפאלון גונג ד"ר ג'או רונג-גווי, בבית הדין המחוזי ג'יאנג-יאנג הממוקם במרכז המעצרים, שם הייתה כלואה במשך ששת החודשים האחרונים. המשפט נערך ללא נוכחות עורך דינה או מישהו מבני משפחתה.

השכם בבוקר המשפט הוצבו מחסומים על הכביש המוביל למרכז המעצרים נא-שי. עשרות שוטרים ובלשים שמרו על השער בגשם שוטף. הם הרחיקו את כל התושבים המקומיים שרצו להיכנס למשפט, שאמור להיות פתוח לציבור.

עורך דינה של ד"ר ג'או סיפר שחברי הוועדה הפוליטית משפטית המקומית מנעה ממנו להיכנס. בעלה של ד"ר ג'או נדרש למסור לבית הדין תעודת נישואין, תעודת תושב ותעודת זהות, כדי להיכנס למשפט. אבל, שוטרים בזזו את ביתם פעמים כה רבות, שהבעל לא יכול היה למצוא את תעודת הנישואין שלהם (הזוג נשוי כ-30 שנה) וכניסתו למשפט נחסמה.

בית הדין לא הרשה לקרובי משפחה, לייצוג משפטי או לאזרחים להיכנס לאולם המשפט, כדי שלא יתקבלו התנגדויות משפטיות כלשהן במהלכו, כך שבית הדין יוכל לנהל את המשפט בהתאם להוראות המפלגה.

מחסומים מחוץ למרכז המעצרים. שוטרים חוסמים כניסתם של משקיפים

היסטוריה של רדיפה

בקיץ 2001 נעצרה ד"ר ג'או והועברה למרכז שי-צאו לשטיפת מוח ביחד עם מתרגלי פאלון גונג נוספים. כשסירבו כולם לשתף פעולה עם שטיפת המוח, החליט "משרד 610" (המכונה: הגסטאפו הסיני) להפריד בין המתרגלים. במשך 9 חודשים הועברה ד"ר ג'או הלוך ושוב בין מרכזי מעצר שונים לפני ששוחררה.

לאחר מכן ד"ר ג'או נאלצה לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות במשך שעות ארוכות כדי לפרנס את משפחתה. פעם מצאה מקום עבודה במרפאה פרטית, אך "משרד 610" גרם לפיטוריה.

מעצרה האחרון היה ב-22 באפריל בביתה. מאז מעצרה עושה בעלה כל שביכולתו להצילה.