(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג מר טיאן יון-האי שנכלא שלא כחוק הועבר ב-2012 מכלא פאן-ג'ין לכלא של העיר שן-יאנג (מתחם כליאה גדול). הודיעו לו שהוא ישוחרר באוקטובר, אבל שלטונות הכלא לא שחררו אותו בבוא היום. הם גם לא הרשו לבני משפחתו לבקר. מר טיאן כלוא כבר כמעט תשע וחצי שנים.

מר טיאן הוא איש עדין נפש וישר העוזר לאחרים. שוטרים מאגף ביטחון הפנים עצרו אותו שלא כחוק ב-1 ביולי 2005, היכו אותו באכזריות ועינו אותו.

בפברואר 2006 הוא נשפט עם ראיות מפוברקות, ונגזרו עליו 10 שנות מאסר. במשך יותר מתשע השנים שהוא כלוא הוא היה נתון לאין-ספור עינויים.

במאמר באנגלית ניתן למצוא חלק מרשימת האחראים והמבצעים של הפשעים המתוארים לעיל.