(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג ג'נג גואו-לין בן ה-74 שוחרר ב-6 בינואר 2014 לאחר מאסר של שלוש וחצי שנים. הוא היה במצב גופני ונפשי ירוד, חלוש ורזה, וניכר היה שעונה בכלא.

בריאותו התדרדרה בצורה חדה. לקראת סוף אוקטובר משפחתו אשפזה אותו בבית החולים ואובחנה אצלו בעיית לב ואי ספיקת כליות. הוא נפטר ב-2 בנובמבר 2014.

עונה עד אשר השתעל דם

מר ג'נג נעצר בצורה לא חוקית בידי שוטרי משטרת דא-ווי שבעיר חארבין משום חילק תקליטורים של ה"שן יון" יחד עם שני מתרגלים נוספים ב-7 ביולי 2010. בית המשפט של העיר דא-ווי גזר עליו באופן לא חוקי שלוש וחצי שנים בכלא.

בתחילה הוא נלקח למרכז המעצר בדא-ווי .לאחר מכן הועבר לכלא הו-לאן, ולאחר מכן הועבר לכלא מו-דאן-ג'יאנג ב-8 בדצמבר 2010 .היה קר מאוד בחודש דצמבר, אך השומרים לקחו את כל בגדיו קרעו אותם, והורו לו לעמוד ללא ניע בפרוזדור במשך זמן רב.

חום גופו עלה והוא לא היה מסוגל לאכול. הוא עונה קשות במשך שנים עשר ימים למרות גילו ומצבו הגופני החלש. לאחר מכן הוא נשלח לאגף הקשישים ושם אולץ לעבוד עבודת פרך, כמו למשל תיבות לטלפון סלולארי. מר ג'נג נחלש באופן קיצוני והוא החל להשתעל דם. השומרים חששו שיואשמו באחריות בגלל מצבו ושלחו אותו חזרה לכלא הו-לאן.

אילוסטרציה: עינוי אזיקים ושלשלאות כבדות

נכלל ב"רשימה השחורה" של המפלגה הקומוניסטית בשל אמירת האמת

מר ג'נג ספר במקצועו. סבל בעבר ממחלת לב, לחץ דם גבוה ומכיס מרה מודלק. הוא התחיל לתרגל פאלון גונג ב- 1996 ולאחר מכן מחלותיו נעלמו והוא הפך לאדם בריא.

לאחר שהמפלגה הקומוניסטית החלה ברדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג בשנת 1999, מר ג'נג נסע לבייג'ינג לעתור לצדק עבור מתרגלי הפאלון גונג. הוא רצה לשתף מניסיונו האישי ולאפשר לאנשים לדעת, שפאלון גונג הוא טוב. המשטרה עצרה אותו ושלחה אותו חזרה לעיר חארבין.

כאשר מר ג'נג השתתף ביריד בשנת 2000 הוא ראה כרזות שמשמיצות את הפאלון גונג. המארגנים דרשו שכל המשתתפים יענו על שאלה "סוציאליזם או פאלון גונג מה יותר טוב ?" מר ג'נג ענה: "פאלון גונג". השוטרים רשמו את המידע והעבירו אותו ל"משרד 610" (המכונה: הגסטאפו הסיני) בעקבות כך סוכנים מהמשרד 610 עצרו אותו והוא נלקח לתחנת המשטרה שנג-לי.

כך הגיע שמו של מר ג'נג ל"רשימה השחורה" של "משרד 610", והמשטרה לעתים קרובות הגיעה לביתו והטרידה אותו.

באותה שנה המשטרה קראה למר ג'נג לפני ראש השנה הסיני לתחנת המשטרה. כשהגיע ,שאלו אותו אם הוא עדיין מתרגל פאלון גונג. משענה שכן הוא נעצר ונלקח לבית המעצר הראשון של אשנג והיה עצור שם באופן לא חוקי למשך 32 יום.

בבית המעצר נשאל מר ג'נג כל יום אם הוא מסכים להפסיק לתרגל פאלון גונג. נאמר לו שאם הוא יחתום על הצהרה בה יבטיח שהוא לא יתרגל יותר פאלון גונג הוא ישוחרר. מר ג'נג סירב לחתום ונותר איתן באמונתו.

כתוצאה מכך הוא עונה קשות בידי השומרים בניסיון להכריח אותו לוותר על אמונתו. העינוי היה כל כך אכזרי שמר ג'נג התעלף. לחץ הדם שלו עלה והוא נלקח לבית החולים.

מר ג'נג נעצר בידי שני שוטרים ממשטרת הה-פינג. כאשר סיפר לאנשים בסוף אפריל 2004 את העובדות אודות הפאלון גונג הוא נלקח למרכז מעצר בשנית.

למחרת ראש תחנת המשטרה, ששם משפחתו סאן אמר לבני משפחתו של ג'נג שעליהם לתת3,000 יואן ל"בדיקה" של מר ג'נג בבית החולים המשטרתי חארבין. בתו נתנה לסאן 2,900 יואן.

ביום שנועד לכך, סאן חשב שהתור בבית החולים ארוך מדי ולכן החזיר את מר ג'נג לתחנת המעצר. הוא מעולם לא החזיר את הכסף לבני משפחתו של ג'נג וגם לא קבע מועד חדש לבדיקה אחרת.

תשעה ימים מאוחר יותר מר ג'נג סבל מבעיות ריאה. הוא שוחרר זמן קצר לאחר מכן בגלל בריאותו, וכאמור לא עמד בנזקי העינויים ונפטר ב-2 בנובמבר 2014.