(Minghui.org)

יש מתרגלי פאלון גונג הנחושים בעשיית שלושת הדברים היטב, אבל אינם נזהרים בלשונם. הם לעתים קרובות מדברים על חסרונות של אנשים, מאשימים אחרים או מתלוננים על אחרים, מגזימים, מעבירים שמועות, וחושפים מידע אישי על אנשים. יש מתרגלים שגולשים באינטרנט ומשתפים סיפורים המתייחסים לתהילה או לענייני אהבה, ומתרגלים אחרים מרכלים על אנשים מבלי להתייחס לרגשות של האחרים, ובמיוחד כאשר בסביבה יש בני משפחה.

טיפוח הדיבור למעשה משקף כמה היטב טיפחנו את עצמנו. האם אנחנו רחומים (שָן) כאשר אנחנו מאשימים או מתלוננים על אנשים אחרים? האם אחרים יתנו בנו אמון אם לא נשמור על צנעת הפרט שלהם? האם נשאיר אצל אחרים רושם טוב לגבי עצמנו כמטפחים אם נדבר על דברים סנסציוניים מהאינטרנט המלאים ברגשות סנטימנטליים? האם כשאנחנו מתפארים איננו מתעלמים מרגשותיהם של אחרים? האם אנחנו הולכים על פי הוראת הפא של הפאלון גונג כשאנחנו מדברים על אחרים בשיפוטיות על בסיס אמות-המידה שלנו עצמנו?

כולנו יודעים שטיפוח הדיבור הוא חשוב ביותר. היו כל כך הרבה טרגדיות בהיסטוריה בגלל דיבור באופן לא הולם. זה אפילו יותר כך בחברה של היום, שבה המוסר מושחת: אנשים יכולים להתחיל מאבק רציני או אפילו להרוג חיים בגלל כמה מילים. כמתרגלים, אם איננו שמים לב למה שאנחנו אומרים, התוצאה היא חמורה מאוד. אנחנו יכולים לצבור עוד קארמה, להפסיד דה, ולגרום לקונפליקטים שיגרמו לכך שיהיה עוד יותר קשה לעורר אנשים. אנחנו יכולים אפילו לתרום לכך שמתרגלים עמיתים יעזבו את נתיב הטיפוח בפאלון גונג.

אולי יש מתרגלים שאינם מודעים לחומרת החסרותיהם בדיבור. לכן עלינו לתת אפילו יותר תשומת לב לסוגיה הזאת של הטיפוח. אם אנחנו בקונפליקט או שאנשים נרגזים כלפינו, עלינו לחשוב האם עשינו משהו לא ראוי או האם החזקה גרמה לאחרים להיות כך.

איננו יכולים לומר מה שמתחשק לנו. אנחנו צריכים שיהיה לנו אכפת מרגשות של אנשים ולנסות להבין אותם. למעשה אף אחד לא רוצה לשוחח עם אלה שמתפארים. משפט אנוכי אחד יכול להסעיר רגשות של אחרים ולהרחיק אותם.

אני חושב שטיפוח הדיבור מתחיל מטיפוח של הלב. עלינו להסיר את המושגים ולשנות את הגישות שלנו באופן יסודי ומהותי. נשתפר אם נהיה טובי לב, רחומים וקלילים, ואם נתחשב באחרים תחילה בכל הנסיבות.

אני השתפרתי במהלך הזמן, אבל הבעיות שזה עתה תיארתי עדיין קיימות אצלי במידה מסוימת. כל עוד נהיה נחושים ונלך על פי הוראת הפא של הפאלון גונג, נשתפר, ואנחנו חייבים להשתפר למען אחרים.

בדיוק כמו סכין חד, המילים שלנו יכולות לפגוע באנשים. הטוב ביותר הוא לחשוב על כל תוצאה אפשרית לפני שנתחיל לדבר.