(Minghui.org)

חשבתי שהאמונה במאסטר ובפא, ושהכוונה ל:

"..שטוב או רע באים ממחשבה אחת של האדם...." ("ג'ואן פאלון" הרצאה רביעית, "שיפור השין-שינג")

היא שאם יש לנו אמונה במאסטר הוא יעניק לנו את הדרכתו ואת הנחיותיו, ואם נהיה ללא מחשבות שליליות, יהיה לנו מזל טוב. מחשבה כזו אינה שונה מהאנשים הסוגדים לבודהא כדי להבטיח שתהייה להם תוצאה טובה (בריאות פרנסה וכו', המת').

עכשיו הבנתי שהכוונה האמיתית בלהאמין במאסטר ובפא לא קשורה בשום תנאים או בקבלת משהו כתמורה; זוהי חשיבה חזקה הקבועה תמיד בלב. אם אנחנו שולחים מחשבות טובות בגלל הפחד מפני תוצאות רעות ואם אנחנו מאמינים במאסטר כדי שיגן עלינו, זה באמת חוסר כבוד וחוסר נימוס כלפי המאסטר והדאפא.

הבנתי היא שעלינו להאמין במאסטר ובדאפא ללא קשר למה שמתרחש או למתי שיתרחש.

זאת הבנתי הנוכחית אנא הצביעו על כל מה שאינו הולם.