(Minghui.org)

במשך 15 שנות הרדיפה נגד הפאלון גונג, לא הצליחה המשפחה בת ששת הנפשות לבלות אפילו יום אחד ביחד. כולם נעצרו בזה אחר זה ונשלחו למחנות עבודה ולבתי כלא.

ששת בני המשפחה בטונג-ליאו שבמונגוליה התיכונה נעצרו ונכלאו שוב ושוב ללא עילה חוקית רק מפני שהם מאמינים בפאלון גונג.

מאז החלה הרדיפה ב-1999 שנות הכליאה של ששת בני המשפחה מסתכמות ב-41 שנים. האב עונה עד מוות ב-2009, הבת האמצעית טיאן שין נעצרה באוגוסט השנה על החזקת ספרי פאלון גונג. השוטרים פשטו על ביתה והחרימו 142 ספרים 2 מחשבים וכמה עותקים של תקליטורים עם מידע על הרדיפה. היא נשפטה ב-31 באוקטובר בבית הדין במרכז המעצרים של טונג-ליאו.

עורך דינה כפר באשמתה כשהוא מדגיש שזוהי זכותה החוקית לתרגל פאלון גונג ולהחזיק ספרים בנושא. השופט דחה את המשפט ללא פסיקת דין ואמר שגזר הדין יינתן מאוחר יותר.

במהלך המשפט הקריא התובע הציבורי לבקשתה של גב' טיאן מכתב תלונה שכתבה. הוא הפסיק באמצע, אחרי שהבין את היקף הרדיפה שסבלה משפחתה.

האב היה כלוא פעמיים בכלא, 9 שנים, עד מותו בעינויים. האם הייתה כלואה 10 שנים. האחות הבכירה הייתה כלואה 6 שנים ועל אחיה היחיד נגזרו 3 שנות מאסר.

הבת, גב' טיאן, נשלחה ב-2000 לשנתיים במחנה עבודה בכפייה טו-מו-ג'י. ארבע שנים לאחר שחרורה נשלחה שוב לשנתיים מאסר לאותו מחנה עבודה. כששוחררה ביוני 2008 התברר לה שבני משפחתה כולם כלואים.

בעלה התגרש ממנה ובנה נמצא בהשגחת קרובי משפחה מאז מעצרה האחרון.