(Minghui.org)

עשרה מתרגלי פאלון גונג נעצרו שלא כחוק במחוז פו-יו שבפרובינציית היילונג-ג'יאנג בין ה-13 ל-17 בנובמבר 2014.

המעצרים בוצעו על ידי שוטרים מאגף בטחון הפנים ושוטרים של תחנות המשטרה של פוּ-יוּ וטְיֶה-דוֹנג.

המשטרה לא סיפקה כל עילה חוקית למעצרים.

מתרגלת בת כ-50 שנעצרה ב-13 בנובמבר סיפרה לפני מעצרה שראתה סוכנים חשאיים מסתובבים בשכונה שלה ועוקבים. למתרגלת זו יש בעל המרותק למיטה והיא מטפלת בו. היות שעצרו אותה, בעלה נותר לבדו ללא טיפול.

מר ג'יאנג, מתרגל כבן 40 נעצר ביחד עם אשתו בבוקר ה-14 בנובמבר. בשעה שפתחו את הדלת לצאת לעבודה, פרצו פנימה שוטרים והחלו להפוך ולבזוז את הבית. שוטרים נכנסו גם לחנות המכולת שהבעל עובד בה. בעלי עסקים סמוכים הביעו את זעמם על הפשיטה המשטרתית.

אשתו של מר ג'יאנג שוחררה, אבל הוא עדיין עצור במרכז המעצרים של פו-יו.

במעצרה הלא חוקי של מתרגלת הפאלון גונג קואנג ווי-הואה סייע קצין הביטחון של מקום עבודתה, שקרא לה לבוא ביום החופשי שלה למקום העבודה. היא לא חזרה הביתה משם. רק מאוחר יותר התברר שהיא נעצרה ומוחזקת במרכז המעצרים של העיר צ'י-צ'י-האר.

שני מתרגלים שבאו לבקר אותה במעצר נעצרו גם הם.

במקרה של שני מתרגלים אחרים שנעצרו באופן לא חוקי, שוטרים סחטו מהמשפחה 5,000 יואן לפני ששחררו אותם.

שמות העצורים מפורטים במאמר באנגלית, כמו גם פרטי האחראים על המעצרים הלא חוקיים ומספרי הטלפון שלהם.