(Minghui.org)

החדשות שסין תשים קץ לפרקטיקה המגונה של קצירת איברים מאסירים עד האחד בינואר 2015, התקבלו בספקנות על-ידי הארגון העולמי של רופאים נגד קצירת איברים בכפייה (DAFOH), בעקבות ההיסטוריה הארוכה של הבטחות דומות שניתנו מאת המשטר הסיני.

אין כל עדות לכך שסין תוכל לעמוד בהבטחה זו, שפורסמה ב-4 בדצמבר בכלי התקשורת של המדינה. האגודה הרפואית הסינית הבטיחה זאת כבר ב-2007, שנה לפני המשחקים האולימפיים בבייג'ינג. הבטחות רבות על הפסקת הפרקטיקה הבלתי אנושית של קצירת איברים (בעיקר מאסירים פוליטיים וחברי מיעוטים אתניים ודתיים כמו הפאלון גונג) פורסמו ב- 7 השנים האחרונות, אולם אף אחת מהן לא התקיימה.

ההצהרות האחרונות הן קרוב לוודאי הניסיון האחרון של הממשל הסיני להשתיק את המחאה הבין-לאומית נגד הפרקטיקה הזאת.

לאחרונה העבירה תת הוועדה לזכויות אדם בפרלמנט הקנדי החלטה המגנה קצירת איברים בכפייה בסין. החלטה דומה, (281) ממתינה כעת להצבעה במליאה של הקונגרס האמריקני, לאחר שצברה 245 קולות תמיכה מצד שתי המפלגות ביחד.

את הכרזת הממשל הסיני קשה במיוחד לקבל, בהתחשב בלוגיסטיקה של תרומת איברים בסין. עם שיעור תרומת איברים ממוצעת של 0.6 למיליון בלבד, סין אינה אינה יכולה לעמוד בביקוש לאיברים. המספר שמציגה הממשלה, העומד על 1500 תורמים מרצון השנה, אין בו די כדי לספק איברים ל-10,000 השתלות הנערכות מדי שנה. כמו כן, המוסדות העוסקים בתרומת איברים הם ארגונים מפוקפקים כמו במקרה של אגודת הצלב האדום של סין. אגודה זו אינה מסונפת לצלב האדום הבין-לאומי והיא מגייסת תורמי איברים תמורת 100,000 יואן. העיסוק בקצירת איברים עובר על 3 מתוך 11 העקרונות המנחים של ארגון הבריאות העולמי. ב-2013 איים אחד המתאמים של תרומות איברים בסין להסיר את מכונת ההנשמה של פציינט במצב קריטי, אם המשפחה תסרב לתרום את איבריו כשימות.

גם בעבר ניסתה סין להטעות את הקהילה הבין-לאומית. ב-2001, הכחישה סין בכל תוקף את הקיום של קצירת איברים בכפייה. מאוחר יותר הקימה סין מערכת להשתלות COTRS . אולם המערכת נטולת שקיפות ולכן גם אינה ניתנת לפיקוח. במארס השנה, דיבר אחד הבכירים הסינים על תרומות איברים מרצון של אסירים המוצאים להורג ועל הכוונה להכניס את האיברים שלהם למערכת COTRS ביחד עם איבריהם של אזרחים רגילים. כדי לטשטש את הנתונים, מועמדים להוצאה להורג יוגדרו מעתה כאזרחים שיש להם הזכות "לתרום מרצון" את איבריהם.

לדברי ארגון DAFOF, אחרי שנים של הצהרות חוזרות ונשנות שלא התממשו, הקהילה הבין-לאומית איננה יכולה להתייחס למילה של  סין כפשוטה. כדי לקיים הליך משמעותי, אמיתי, בעל שקיפות ואמינות, יש לכלול את התנאים הבאים:

סין צריכה להודות שלא רק אסירים המוצאים להורג נחשפים לקצירת איברים בכפייה, אלא גם אסירי מצפון.

סין חייבת לספק גישה שקופה לדרכים שבהן היא רוכשת איברים, כדי להבטיח שאסירי מצפון חיים אינם מוכנסים בכוח לרשימה של מערכת תרומת איברים "מרצון". השימוש הנפוץ של בדיקות רפואיות בקרב עובדי מחנות עבודה בכפייה מדאיג ודורש חקירה שקופה.

משקיפים בין-לאומיים חייבים לוודא שהפרקטיקות בסין תיישרנה קו עם הסטנדרטים האתיים הבין-לאומיים.