(Minghui.org)

לפני כשמונה חודשים התמקדה תשומת לב בין-לאומית במספר עורכי דין לזכויות אדם בפרובינציית היילונג-ג'יאנג שהפכו מטרה לרדיפה בעצמם כשחיפשו צדק ללקוחותיהם (ראה: הפרת זכויות של עורכי דין בסין עולה לדיון במועצת זכויות אדם באו"ם)

במרחק של 1,600 קילומטר משם, בפרובינציית הה-ביי, נחשף מקרה דומה.

ב-15 בנובמבר השנה הגישו שישה עורכי דין מטעם ההגנה תלונה משותפת נגד קצין במשטרת העיר סאן-הה (שבפרובינציית הה-ביי) על כליאתם של ארבעה מתרגלים מעבר לתקופה המותרת בחוק.

על-פי שניים מעורכי הדין שרואיינו על ידי NTDTV, רשת טלוויזיה עצמאית שמושבה בניו יורק, ראשית אין כל חוק האוסר תרגול בפאלון גונג ולפיכך למערכת המשפטית אין כלל בסיס חוקי להעמיד לדין את לקוחותיהם. כמו כן ציינו שאסור היה לעצור את לקוחותיהם על כך שהלכו על פי זכותם החוקתית לחופש אמונה.

עורך הדין וואנג וו אמר שלקוחתו הוחזקה ב"כלא שחור" (מתקן לשטיפת מוח הפועל מחוץ לחוק) במשך כחודשיים ללא כל הליך משפטי. משפחתה לא ידעה היכן היא במשך חודשים. "זהו מאסר שווא המנוגד לחלוטין לחוק".

לפני התלונה הרשמית האחרונה הגישו ששת עורכי הדין שתי בקשות רשמיות: בספטמבר ובאוקטובר, בדרישה למשטרה לבטל את ההאשמות חסרות היסוד נגד ארבעת המתרגלים.

שתי הבקשות נדחו על הסף, אך עורכי הדין התמידו בדרישה מכל רשויות האכיפה בשאן-הה להעמיד לדין את ראש הפושעים בתיק לקוחותיהם, שי ליאן-דונג, מפקד משרד ביטחון הפנים בעיר.

פרטי המקרה

ארבעת המתרגלים נעצרו ב-22 באפריל על ששלחו הודעות טקסט לחשוף את רדיפת הפאלון גונג ונכלאו במרכז המעצרים בעיר. בתום 15 ימי המעצר המותרים בחוק, במקום לשחרר אותם הורה שי, מפקד ביטחון הפנים למשטרה להעביר את ארבעת המתרגלים למרכז לשטיפת מוח בעיר לאנג-פאנג.

המתרגלים נכלאו בבידוד ונחשפו לשטיפת מוח אינטנסיבית. הלחץ הנפשי ומיעוט המזון השפיע על ארבעתם.

למרות ששני מתרגלים שוחררו באמצע יולי עקב בעיות בריאות מדאיגות, המשיכה המשטרה להטריד אותם בביתם ופיקחה מקרוב על פעולותיהם היום יומיות. שני המתרגלים האחרים הועברו באותו זמן חזרה למרכז המעצרים, שם הם כלואים כיום.

במכתב שהגישו עורכי הדין למשרד התביעה בנובמבר הצהירו: " בכל צעד של ההליך המשפטי מופרות זכויותיהם החוקיות על-פי החוקה".

בניסיון למצוא בסיס אישום כלפי המתרגלים העביר משרד ביטחון הפנים את תיקי המתרגלים למשרד התביעה באוגוסט, ושוב באוקטובר.

אף על-פי שהתיקים הוחזרו בשתי הפעמים עקב ראיות לא מספיקות, המשיך משרד ביטחון הפנים להחזיקם במעצר והמשיך לחפש הזדמנויות להאשים אותם.

הרשויות מפריעות לעורכי דין המייצגים מתרגלי פאלון גונג בכל דרך אפשרית

התופעה של הפרעה לייצוג מתרגלי פאלון גונג בסין היא גורפת, ונובעת מהוראות המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). מאז שהחלה המק"ס לרדוף את הפאלון גונג ב-1999, היא נקטה באמצעי דיכוי שונים להפריע לייצוג חוקי של מתרגלי פאלון גונג שנעצרו בניגוד לחוק. אולם בשנים האחרונות רבים מעורכי הדין בסין הבינו את חומרת עיוות הדין ואת העובדות האמיתיות, ולא הסכימו לקבל את עיוות הדין. לפיכך יש התעוררות רבה בקרב עורכי הדין בסין, ולאחרונה הם אף משתפים פעולה ביניהם כדי להביע את מחאתם החוקית נגד ההליכים הלא-חוקיים במשטרה ובבתי המשפט.

לקריאה נוספת:

רשויות המפלגה הקומוניסטית הסינית מפריעות לייצוג משפטי של מתרגלי פאלון גונג

שופט מאיים לגרש עורך דין מבית המשפט משום שכפר באשמה בשם לקוחתו (באנגלית)

בתום השימוע, השופט והתובע נשמעו מלגלגים על עורך דין "איך אתה מעז לכפור באשמה בשמה?", ו"אתה לא יודע שהמפלגה הקומוניסטית הסינית היא שמחליטה, ושהיא החרימה את הפאלון גונג?" (באנגלית)