(Minghui.org)

"אימא, חזרתי", אמרה נערה בת 15 כשפתחה את דלת ביתה אחרי שחזרה מבית הספר ב-23 בספטמבר 2014. היא גילתה שאִמה נעדרת וביתם הפוך. המחשב שלהם וכל חומר שקשור לפאלון גונג נעלמו. היא החלה לבכות מפני שידעה שאִמה שוב נעצרה על ידי המשטרה.

משפחה שפעם הייתה מאושרת

זה היה מעצרה השני של גב' ליו שין-יינג מאז נפטר בעלה מר צ'ו הווי ב-19 בפברואר 2014 כתוצאה מהעינויים שעבר במתקני הכליאה של המשטר.

מר צ'ו נעשה משותק ב-2001 לאחר עינויים ממושכים באלות מחשמלות במחנה העבודה בכפייה דא-ליאן. הוא היה מרותק למיטה במשך 13 שנים כשאשתו דואגת לו לכל צרכיו.

מיד לאחר מותו נעצרה גב ליו ב-21 במארס 2014. מרכז המעצרים סירב לקבל אותה עקב מצבה הפיזי החלש והמשטרה נאלצה לשחרר אותה.

היא נעצרה שוב בספטמבר השנה והבדיקות הפיזיות הנדרשות מבחינת החוק הראו שלא ניתן להכניסה למתקן כליאה, אולם המשטרה התעלמה מכך והחזיקה אותה במעצר בבית החולים 210 בדא-ליאן. שבוע לאחר מעצרה, ב-29 בספטמבר, בית הדין ג'ונג-שאן נערך במהירות למשפט נגדה.

בתה ואביה לא קיבלו רשות להיכנס למשפט. בית הדין טען שאביה זקן מדי ובתה צעירה מדי. גיסתה הייתה היחידה מבני המשפחה שהצליחה להיכנס לאולם המשפט.

לדברי הגיסה, גב' ליו נישאה על ידי שוטרים לאולם בית הדין כשידיה ורגליה כבולות. היא נראתה חלושה מאוד ולא דיברה חוץ מהצהרתה האחרונה, בה שיתפה איך היא ובעלה הפיקו תועלת רבה מהתרגול בפאלון גונג, סיפרה על השיתוק של בעלה עקב העינויים ואת מותו לאחרונה. כמו כן שיתפה בקשיים שעברה המשפחה במשך 13 השנים האחרונות.

לפני שני מעצריה ב-2014 נעצרה גב' ליו ב-21 ביולי 2013 על שליוותה עורכי דין מבייג'ינג שנסעו לדא-ליאן להגן על מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ללא בסיס חוקי. המתרגלים האלה הואשמו בהתקנת צלחות לוויין לקלוט שידורי תכניות טלוויזיה בלתי מצונזרות מחו"ל. בחקירתה במשטרה עברה שני התקפי לב. היא שוחררה אבל נותרה במעקב צמוד. אפילו במהלך הלוויית בעלה בפברואר, המשיכו השוטרים להטריד אותה.

אחרי שגזרו דינם של 11 מתרגלים בתחילת השנה ראה: דא-ליאן, סין: עורכי דין מגינים בגלוי על החוק ודוחים הליך בלתי חוקי מצד בית הדין ניסה בית הדין להכניס גם אותה לכלא.

התובע לא הציג ראיות ממשיות. הראייה היחידה שהוצגה הייתה שהתקינה צלחת לוויין בביתה כדי לקלוט תכניות בלתי מצונזרות.

השופט מיהר לדחות את המשפט מבלי לתת פסק דין. גב' ליו הוחזרה למרכז המעצרים יאו-ג'יאה שם היא כלואה כעת.