(Minghui.org)

קצירת איברים בסין הייתה הסוגיה העיקרית בה התמקדו הדיונים במהלך וועידת הסטודנטים הסקוטית 2014 של אמנסטי אינטרנשיונל באדינבורו, בירת סקוטלנד. בוועידה שהתקיימה ב-8 וב-9 במארס השנה, נכחו יותר מ-40 נציגים מ-6 אוניברסיטאות סקוטיות, כמו גם 2 חברים של מועצת העיר אדינבורו.

קצירת איברים היא רצח-עם על ידי מדינה

איתן גוטמן, מומחה לסין שהשתתף בוועידה, הדגיש שקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים היא רצח-עם בקנה מידה רחב שמארגנת המדינה. תחת ארגון ומטריית הגנה של סוכנויות המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית) המערכת המשפטית, הצבא, המשטרה הצבאית ובתי חולים בסין משתפים פעולה בפשע הזה ומחלקים ביניהם את הרווחים.

בתי חולים ומרכזי השתלות של הצבא והמשטרה הצבאית הם המקומות העיקריים בהם מתבצעות קצירות איברים והשתלות. בו שי-לאי, לשעבר ראש המפלגה הקומוניסטית בעיר צ'ונג-צ'ינג, יחד עם וואנג לי-ג'ון, סגן ראש העיר ומנהל משרד הביטחון הציבורי בה, היו מעורבים בתזמור הפשע הזה.

מר איתן גוטמן בוועידת הסטודנטים 2014 של אמנסטי אינטרנשיונל באדינבורו

רדיפת הפאלון גונג מאפשרת קצירת איברים בהיקף נרחב:

מר גוטמן ציין שרדיפת הפאלון גונג הייתה הסיבה העיקרית לכך שקצירת איברים בהיקף כה נרחב יכולה להתרחש. לדבריו, ניתן לאתר קצירות איברים בלתי חוקיות מאסירים המוצאים להורג בשנות השבעים או השמונים, אולם אלו היו אקראיות יותר ובקנה מידה קטן.

בעקבות הרדיפה האכזרית של הפאלון גונג ב-1999, מאות אלפים של אסירי מצפון מילאו באחת את בתי הכלא – היה זה מאגר אנושי שאפשר לפשע של קצירת האיברים לתפוס תנופה ולהתפשט בהיקף נרחב, המוני ושיטתי. מר גוטמן הדגים את ההסתברות שמתרגלי פאלון גונג נבחרו כיעד בעבור איבריהם, בהסבירו שמספר ההוצאות להורג בסין כל שנה, נעו בין 2,000 ל-3,000, אולם מספר השתלות האיברים בסין היו מעל 10,000 מדי שנה.

מר גוטמן מסיק בנאומו שמקור האיברים לניתוחי השתלות בהיקף גדול כל כך במתרגלי פאלון גונג הממלאים את מתקני הכליאה במדינה. בהתאם למחקר שערך, נמצא שמתרגלים רבים עברו בדיקות פיזיות בלתי מוסברות בעודם כלואים, בדיקות שלא כללו אסירים אחרים.

משוב הקהל בוועידה: על סקוטלנד לנקוט בפעולה

הקהל בוועידה היה מזועזע מהמידע והבטיח לנקוט בפעולה להפיץ את המידע ולעזור לשים קץ לפשע הזה.

מארי, סטודנטית באוניברסיטת אדינבורו, עמדה בראש הוועידה של אמנסטי אינטרנשיונל 2014

מארי, סטודנטית באוניברסיטת אדינבורו ויושבת ראש הוועידה הצהירה שכנציגה של אמנסטי אינטרנשיונל היא אינה יכולה להתעלם מפשע מחריד כזה כמו קצירת איברים. לדבריה, היה חשוב מאוד לדעת את האמת באמצעות המצגת של מר גוטמן. היא מתכננת לדחוק בממשלה הסקוטית לתרום את חלקה בקמפיין העולמי: לשים קץ לקצירת האיברים בכפייה בסין.

ליבי, אחת ממארגנות הוועידה וסטודנטית באוניברסיטת אדינבורו

ליבי, אחת ממארגנות הוועידה וסטודנטית באוניברסיטת אדינבורו, גינתה קצירת איברים המנוהלת על ידי ממשלת סין ואת העובדה שאיברים אנושיים נלקחים באופן בלתי חוקי בעבור רווח. היא הבטיחה שהסטודנטים באמנסטי אינטרנשיונל יצטרפו לשאר העולם כדי לשלוח מסר לעם הסיני: "אנו עומדים לצידכם ותומכים בכם".

ג'ים אור, חבר מועצת עיריית אדינבורו ציין, שהוא יפנה לבקשת תמיכה מעמיתיו בפרלמנט הסקוטי, כדי למצוא דרך לאסור על הסקוטים לנסוע לסין לצורך השתלות איברים בלתי חוקיות.