(Minghui.org)

11 אנשים נעצרו שלא כחוק בחודש שעבר על ידי משטרת ג'יאן-סאן-ג'יאנג בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג. ביניהם ארבעה עורכי דין שהוכו קשות, ואחר כך שוחררו בשל סערה ציבורית בעולם*. בכירים העבירו בחשאי את שבעת העצורים הנותרים למקומות אחרים.

בנוסף, בכירים הרחיבו את הדיכוי והרדיפה לערים אחרות, כמו ג'יָאה-מוסי, חארבין והונג-שינג-לונג.

האירוע כולו החל בכך שמספר מתרגלי פאלון גונג קבעו פגישה עם ארבעה עורכי דין כדי לשכור אותם להגן על קרוביהם שנעצרו שלא כחוק. הפגישה נקבעה ל-21 במארס 2014 בבית מלון.

המשטרה המקומית עצרה באלימות את כל שבעת המתרגלים וארבעת עורכי הדין והכניסה אותם למרכז מעצר ל-15 יום.

מתרגלי הפאלון גונג שנפגשו עם עורכי דין בעניין הגנה משפטית נעצרו שלא כחוק ביחד עם עורכי הדין

המתרגלים ועורכי הדין עונו, ולא אפשרו להם ביקורים במרכז המעצר

ארבעה שוטרים דחפו את הגב' צ'ן דונג-מיי לרצפה עם פניה מטה, ודחפו אותה מתחת לכורסה, ואז אחד מהשוטרים ישב עליה עד שבקושי נשמה. כמה שוטרים אחרים דחפו את הגב' וואנג יאן-שין לרצפה, סובבו את זרועותיה לאחור וגררו אותה למכונית משטרה. למתרגלת שי מנג-וֶון שהיא בשנות השישים לחייה סטרו השוטרים על פניה עד שפניה נחבלו. השוטרים סובבו את זרועותיה של הגב' וו דונג-שנג ווהכו אותה בחוזקה על הראש פעמיים לפני שגררו אותה החוצה מהמלון. ואז ארבעה מהם כיסו את פיה ודחפו אותה מתחת לכורסה. (מאמר על עינויים קודמים של גב' צ'ן במרכז לשטיפת מוח)

שש הנשים נלקחו למרכז מעצר טונג-ג'יאנג והגבר השביעי עם ארבעת עורכי הדין נלקחו למרכז מעצר צ'י-שינג.

כל ארבעת עורכי הדין עונו במהלך המעצר. בבדיקה רפואית אחרי ששוחררו, גילו שעו"ד טאנג סבל מעשר צלעות שבורות ומשיניים מנותצות. לעו"ד וואנג צ'נג היה שבר בצלעות. אצל עו"ד ג'יאנג ראו פציעות וחבלות על כל בטנו. אצל עו"ד ג'אנג ג'ון-ג'יה מצאו שלושה שברים במוד השדרה. השוטרים איימו על עו"ד טאנג שיקברו אותו חי ושהכליות שלו ייקצרו למכירה.

במתרגלי הפאלון גונג התעללו אף יותר. שלוש מהמתרגלות אושפזו עקב פציעות חמורות.

כשנודע על מעצר עורכי הדין והמתרגלים, אנשים רבים הגיעו לדרוש את שחרורם, אך שלחו אותם כלעומת שבאו. על חלק מהם איימו שיעצרו גם אותם. הייתה פריסה של שוטרים בתחנות הרכבת והאוטובוסים כדי לעצור אנשים מלעתור למען העצורים. התירוץ של הרשויות היה שהן מנסות למנוע פעילות אלימה. לכן שוטרים חמושים היו בכל צמתי הכבישים הגדולים, ועצרו כל מכונית לבדוק אם יש שם מתרגלי פאלון גונג. ראש "משרד 610" של הפרובינצייה גו סונג-האי נסע למקום כדי לפקח באופן אישי.

בני משפחה באו לקחת אותם ושיקרו להם שהמתרגלים לא שם

תאריך סיום המעצר היה ב-6 באפריל. בני משפחה של כמה מהמתרגלות הגיעו השכם בבוקר למרכז המעצר כדי לקחת אותן הביתה. אך בכירי המקום אמרו להם לחזור אחרי שמונה בבוקר. כשהם הגיעו בשמונה בבוקר אמרו להם שבנות משפחתן "כבר אינן כאן".

כשהם התכוונו ללכת, הם שמעו את המתרגלת גב' דינג זועקת לעזרה מאחד התאים. שלטונות מרכז המעצר סירבו לשחררה ואמרו שבני משפחתה לא באו לקחת אותה. אבל כשבתה הגיעה לקחת אותה, עדיין לא הסכימו לשחרר את האם.

הבכירים אילצו את עורכי הדין לעזוב את המקום ב-6 באפריל. הם שחררו רק את גב' וו בשל מצבה הגופני. אולם ששת המתרגלים הנותרים נותרו במעצר הלא חוקי.

* לקריאה על הנושא: מחלקת המדינה האמריקנית מצטרפת לתמיכה בעורכי הדין לזכויות אדם הכלואים בפרובינציית היילונג-ג'יאנג

ארגון מגִני זכויות אדם (Human Rights Watch) פונה בקריאה למשטר הסיני להודות בקיומם של "בתי כלא שחורים"* ולסגור אותם