(Minghui.org)

בין ה-26 ל-29 במארס 2014 , יותר מ-20 מתרגלי פאלון גונג נעצרו באופן בלתי חוקי בעיר צ'אנג-שא ובאזורים הסמוכים לה. הפשיטות נעשו במשותף על ידי שוטרים מיחידות המשטרה ויחידות ביטחון הפנים של האזור.

ב-26 במארס פרצו שוטרים לתוך דירתו של המתרגל ג'אנג לינג-גה בסביבות עשר בבוקר, ועצרו שלושה מתרגלים כולל ג'אנג עצמו. הם הפכו ובזזו את הבית והחרימו מחשבים ומדפסות.

אחד מהשלושה שוחרר, אך ג'אנג ומתרגל נוסף עדיין במרכז המעצר נכון לכתיבת מאמר זה.

ב-29 מארס התבצעו במהלך הלילה והיום פשיטות על בתי מתרגלי פאלון גונג ומעצרים בלתי חוקיים. אחד מאלה שנעצרו הוא פרופ' באוניברסיטה למדע וטכנולוגיה בצ'אנג-שא.

פרטי המתרגלים שנעצרו ללא עילה חוקית ופרטים נוספים שכבר ידועים מתועדים במאמר באנגלית.