(Minghui.org)

במשך כמה שנים האחרונות שמתי לב לתופעה הולכת וגוברת של המדיה החברתית: מתרגלים מפרסמים כלאחר יד תמונות של מאסטר לי הונג-ג'י ותמונות המתייחסות לדאפא לדף הבית הפרטי שלהם במדיה החברתית (פייסבוק וכד', המתרגם). ברצוני לשתף את הבנתי בקשר לזאת.

כמתרגלי דאפא עלינו להיות אחראים כלפי הדאפא והישויות החיות. כיצד אנחנו מתייחסים לדאפא, בראייה, יש לקחת בחשבון כיצד האנשים סביבנו גם הם יבחינו בזאת. אני מבין זאת בזכות עקרון הפא,

"הביטוי בשטח נובע מתוך המחשבה". ("לימוד הפא בפגישת 'האפוק טיימס'" אוקטובר 2009)

ראיתי שמתרגלים מפרסמים את תמונתו של מאסטר לי בדף המדיה החברתית שלהם בתוספת הערה "מאסטר לי שלי" ומתרגלים אחרים החברים במדיה החברתית הוסיפו הערה "פאלון דאפא טוב".

ראיתי גם שמתרגלים משתמשים בתמונת הספר "ג'ואן פאלון" או סמל הפאלון כתמונת הפרופיל שלהם בדף המדיה החברתית שלהם. מהי המטרה במעשים אלה?

ראשית עבור מתרגל שהוא חלק מתיקון הפא או שהגיע לרמת הבנה מסוימת של הפא, מהי המטרה בלהיות מעורב במדיה חברתית כפייסבוק? הבנתי היא שזה צריך לשרת את המטרה של פרסום חדשות אודות הרדיפה או פעילויות של מתרגלים, ובאותו הזמן לשקול כיצד אחרים יקבלו את המידע.

למשל מישהו יכול לשתף עם קרובים וחברים כמה חדשות אישיות, ותמיד לשים לב לקנה מידה מוסרי גבוה בעשותו זאת. בכל אופן, זוהי טעות ולא צודק להיות מעורב בפרסומים במדיה חברתית למען סיפוק החזקות אנושיות; זה סיפוק תשוקה במודע. זה יכול להגביר תאווה, רגשות והחזקות אחרות.

שנית, האם למעשה יכול השימוש בתמונת הפאלון או הספר "ג'ואן פאלון" לאמת את הפא? אנשים רגילים יכולים לראות זאת כקיצוניות או פנאטיות. אין לזה שום תפקיד בהבהרת האמת או בהצגת גדולתה של הדאפא. השימוש בהם עלול לערער את קדושת הדאפא, וזה יגרום לאנשים לפתח סוג כזה של מחשבה כלפי מתרגלים וכלפי הדאפא וזה עלול לגרום לנזק. גורם אחר המעורב כאן הוא, שעניינים של הדאפא אינם צריכים להיות מעורבים עם עניינים של אנשים רגילים כלאחר יד.

בימים אלה קנה המידה המוסרי של אנשים נמוך מאוד, תמונות פורנוגראפיות נראות בכל מקום, והטעם של האנשים בכל צורה גם די ירוד. בני אדם לא יכולים יותר להבחין מה באמת יפה. אין עלינו לפרסם דברים קדושים של הדאפא ביניהם.

אני חושב שמתרגלים רבים העושים דברים אלה, מתנהגים כלפי הדאפא עם רגשות של אנשים רגילים ולא הגיעו להבנה עמוקה של טיפוח/תרגול. במקרה זה הם נמצאים עדיין בתהליך, אך אין עלינו להקריב יותר זמן על כך. וכעת כשהנושא הובא לתשומת לבנו ועלינו לשוחח עמם ולעזור להם להבין את רצינות הטיפוח.

מתמונתו של המאסטר לי המכובד והתמונה של הפאלון הקדוש או הספר "ג'ואן פאלון" השמימי, עלינו להבין שכל אלה הם דברים שמימיים ועבורנו הם הדברים הקדושים ביותר. למרות שהביטוי שלהם במימד הזה הוא כשל אובייקטים פשוטים, הם המקור של כל חי ביקום הזה.

הבה ונשתמש בדוגמה רגילה כדי להמחיש את הנקודה הזאת. עבור חייל או אדם רגיל המבין את המושג של פטריוטיות, אם מישהו עושה תנועה מגונה לעבר הדגל של ארצו או ארצה או אם מישהו שורף את הדגל, זה נחשב לפגיעה חמורה, בגלל שזה הסמל של משהו שהוא או היא מזדהים איתו וגאים בו. באופן יחסי זוהי דוגמה ברמה נמוכה, אבל היא עדיין ממחישה את הכוונה. עד כמה זהירים עלינו חלקיקי הדאפא להיות כדי לשמור על תדמיות הדאפא? כיצד אנחנו מצפים להיות מוערכים על ידי הבודות, הדאוים והאלוהויות אם אנחנו מתייחסים לתדמיות הדאפא כלאחר יד?

ישנם גם מתרגלים שפתחו דפי פייסבוק עם שמות כ"מחווה לפאלון דאפא" או מחווה למאסטר לי". מישהו יכול לחשוב שזוהי דרך להראות את גדולת הדאפא, או להראות כיצד הדאפא התפשט ברחבי העולם. אני עדיין חושב שעלינו להיות מאוד זהירים עם זה. אם זה התחיל כתוצאה מרגשות, אזי התוצאות לא יהיו טובות. חוץ מזה אנחנו לא צריכים להבליט את המאסטר שלנו, לפי הבנתי המאסטר לא רוצה שאנשים ימקדו בו את תשומת לבם. כמו כן, אנשים רגילים עלולים ליצר שלא בכוונה קארמה בגלל צורת המחשבה הנמוכה שלהם. אם אנחנו עושים זאת בהקשר לפעילויות של מתרגלים אזי זה דבר שונה לחלוטין.

התרבות הדרום אמריקאית היא צעירה יחסית, ולאנשים אין את המושג של המילה "מאסטר" או אפילו טיפוח. לכן זהו מובן שלאחדים יכול להיות חוסר תחושת הכבוד לזה. אך הדאפא יכול לתקן את כל מה שאינו נכון וצודק. כשאנחנו מזהים דבר משמעותי זה, עלינו לשים לב לזאת ולסלק את כל המושגים והמנהגים שנוצרים מהרגש החזק הזה שאתו גדלנו.

הכתוב לעיל הוא לפי הבנתי המוגבלת. אני משתף זאת עם התקווה שמתרגלים ישפרו את הבנתם בקדושת הדאפא.