(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג גב' ג'אנג ג'נג-יינג בת ה-50 כלואה יותר מ-3 חודשים במרכז המעצרים ג'ואו-ג'יא-בא. הסוהרים שלא הצליחו לכפות עליה לוותר על אמונתה, דרשו מבתה לחתום על הצהרת ערבות המבטיחה שאמה תפסיק לתרגל.

ב-9 בינואר 2014 עצרה המשטרה את האוטובוס בו נסעה גב' ג'אנג. כמה שוטרים עלו לאוטובוס והחלו לערוך חיפוש על הנוסעים. גב' ג'אנג נעמדה והרגיעה את הנהג שהוא לא צריך לפחד, משום שהשוטרים כנראה מחפשים אותה.

היא פנתה לשוטרים ואמרה להם לא להטריד את הנהג: "אתם יכולים לומר לי מה אתם רוצים". השוטרים לקחו אותה איתם.

הנהג סיפר לאחר מכן לנוסעים שהוא מכיר אותה: "שמה ג'אנג ג'נג-יינג היא חקלאית ונוסעת אתי לעתים קרובות. היא כל הזמן מספרת סיפורים על אנשים קדמונים שצברו מוסריות ומעשים טובים. הנוסעים שלי תמיד אהבו אותה ואת הסיפורים שלה".

מעצרים קודמים ועינויים עד למצב קריטי

כבר בתחילת 2001 החלו הרשויות להציק לגב' ג'אנג משום שתרגלה בפאלון גונג. היא נעצרה אז ונגזרו עליה 3 שנים במחנה עבודה. אולם ב-2002 שוחררה במצב קריטי לאחר שעינו אותה באכזריות.

הסוהרים נהגו לכבול את ידיה ורגליה במשך ימים רבים ברציפות ופצעים כיסו את כל גופה. רגליה התנפחו כל כך שהיו צריכים לגזור את מכנסיה כדי להתאימם לגופה. ככל שמצבה התדרדר, החלו הפצעים על גופה להתמלא במוגלה ובריח רע. הסוהרים והאסירים נהגו להתרחק ממנה.

לאחר מכות חמורות היא איבדה את הכרתה למשך שעות. כשחזרה להכרתה, היא הייתה דבוקה לרצפה בשל הדם, המוגלה והבשר הקרוע שעל גופה. היא בקושי יכלה לזוז. כמה אסירות ניקו אותה וכל פצעיה נפתחו.

פעם אחרת הורו הסוהרים לכמה אסירות להכות אותה, אבל היא גילתה התנגדות. הסוהרים תלו אותה בידיים כפותות לדלת מתכת במשך שבעה ימים ולילות.

שחזור עינויים ידיים כפותות לדלת מתכת

כשסירבה ללבוש את מדי הכלא ולשנן את תקנות וחוקי הכלא, הסוהרים תלו שוב את גב' ג'אנג. הפעם למשך שלושה ימים ולילות.

שחזור עינויים: תלייה

ביום הראשון שהייתה תלויה, היא שיננה את הפא בקול רם. ביום השני היא הייתה כל כך שקטה שאחד הסוהרים ניגש לראות אם היא עדיין חיה. ביום השלישי היא איבדה את הכרתה לגמרי. אחרי שהורידו אותה, לקחו אותה הסוהרים לבית החולים לטיפול נמרץ.

הרופא קבע שהיא בתרדמת וגופה משותק בחלקו. הוא הסביר שכל הסיכויים שהיא תישאר במצב של צמח ולא תחזיק מעמד יותר מחודשיים. הנהלת מחנה העבודה החליטה לשחרר אותה אחרי שהייתה כלואה 10 חודשים.

זמן קצר לאחר שחרורה ב-2002 , החלימה באמצעות טיפוח-תרגול יציב בפאלון גונג.