(Minghui.org)

"זה אתם המבצעים פשע ומפרים את החוק", אמר אחד מעורכי הדין של שלוש מתרגלות פאלון גונג לשופטים במהלך משפטן בבית הדין המחוזי דה-צ'נג בשאן-דונג.

מתרגלות הפאלון גונג שו שי-יינג, ליו יו-שיו ולואו באו-צ'ינג עמדו למשפט ב-3 באפריל 2014 בבית הדין המחוזי בעיר דה-ג'ואו.

פרקליטי ההגנה עמדו חזקים לנוכח ההפרעות

בכירי בית הדין המחוזי דה-צ'נג הפריעו לעורכי דינה של גב' ליו בדרכים רבות. הם סירבו לחתום ולאשר את מסמכי הפרקליטים ולא הרשו להם להופיע בבית הדין כדי להגן על גב' ליו. באמצעות משרד המשפטים המקומי הם ניסו ללחוץ על אחד מעורכי דינה לא להשתתף במשפט. בסופו של דבר שני עורכי הדין הופיעו לשימוע.

למרות ההפרעות, עורכי הדין שיתפו פעולה היטב אחד עם השני וכך יכלו להגן על לקוחתם החפה מפשע. הם דחקו בשופט המכהן, במזכיר, בתובע הציבורי במשטרה ובשאר הסוכנים בזירה לציית לחוק, להכיר בעובדות האמיתיות על הרדיפה ולהפסיק לקחת חלק בה.

אחד מעורכי הדין פנה לשופטים ואמר: "זה אתם המבצעים פשע ומפרים את החוק. יום אחד אתם עצמכם תעמדו למשפט כנאשמים. הלקוחה שלי חפה מפשע. בבקשה שחררו לאלתר את גב' ליו".

במהלך המשפט דרשו עורכי הדין שוב ושוב מהתובע הציבורי להציג את החוק המצהיר על תרגול בפאלון גונג כפשע. התובע לא יכול היה להיענות לכך ונראה נבוך.במהלך המשפט, השופט המכהן ומזכיר בית הדין הנידו לעתים קרובות בראשם להסכמה לנאומיהם של עורכי הדין.

גב' שו גם כפרה באשמה על בסיס טיעונים מוצקים. בסוף דבריה קראה: "פאלון דאפא הוא טוב! אמת-חמלה-סובלנות הוא טוב!" רבים מהנוכחים באולם, לרבות פקידי בית המשפט ונציגי המשטרה, נראו תומכים והתרגשו מדברי ההגנה. .

על הציבור נאסרה הכניסה לאולם בית הדין

ביום של המשפט, בבוקר , סיירו שוטרי חרש מחוץ לבית הדין המחוזי ומכונית מלאה בכוח גיבוי משטרתי התחבאה בחצר בית הדין. השוטרים הופיעו במדים שלהם רק לאחר השעה 14:00 כשהסתיים המשפט.

שוטרים בלבוש אזרחי ישבו באולם. בהתחלה , רק שלושה מקרובי משפחתה של גב' ליו קיבלו אישורים להיכנס למשפט, אבל בסופו של דבר רק לבעלה הותר להיכנס.

באולם המשפט, מאחורי בעלה של גב' ליו ישבו מפקד מחלקת ביטחון הפנים של משטרת מחוז דה-צ'נג וכמה שוטרים כדי לפקח עליו במהלך המשפט.

הרקע למשפט

ב-7 בספטמבר 2013 נעצרו שלוש המתרגלות הנ"ל ביחד עם עוד שלושה מתרגלים על ידי משטרת מחוז דה-צ'נג. לגב' שו הרשו לחזור הביתה לטפל בבעלה הנכה, אך הרשויות המשיכו להטריד אותה בביתה. השתיים האחרות נכלאו באופן בלתי חוקי במרכז המעצרים בעיר דה-ג'ואו למשך 7 חודשים.

גב' שו ,בשנות החמישים לחייה ,התחילה לתרגל ב-1998. היא נעצרה ונכלאה פעמים רבות בגלל אמונתה ובעלה סבל רבות ממתח נפשי עקב כך. בסופו של דבר קיבל שבץ והפך למשותק חלקית ולא יכול היה לטפל בעצמו.

גב' ליו ,בשנות הארבעים לחייה, היא אם לשניים. היא החלה לתרגל ב-1996, וחיה על פי עקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות" ונודעה בנדיבותה. חמותה נהגה לומר לשכנים שהיא בת מזל שזכתה לכלה כמותה.