(Minghui.org)

אגודת הפאלון דאפא במישיגן, ארה"ב קיבלה ליום הפאלון דאפא העולמי החל ב-13 במאי, תשע הצהרות מיוחדות מנציגי המדינה וסנטורים בשבח הפאלון דאפא. ב-13 במאי השנה מציינים המתרגלים את יום השנה ה-22 להצגת הפאלון דאפא לציבור - יום הולדתו של מייסד השיטה מאסטר לי הונג-ג'י.

תשעה נציגי מדינת מישיגן וסנטורים ששלחו מחוות מיוחדות ליום הפאלון דאפא העולמי החל ב-13 במאי

מייק דוגן, ראש עיריית דטרויט

תעודות ההוקרה המיוחדות שנשלחו לאגודת הפאלון דאפא במישיגן, מהללות את הפאלון דאפא על הענקת שיפור בריאותי ורווחה רוחנית. כמו כן הן משבחות את מתרגלי הפאלון דאפא על מעורבותם בקהילה, כדי לעורר מודעות לגבי הפאלון דאפא והרדיפה המתרחשת בסין. הפוליטיקאים מהללים במיוחד את מאסטר לי שהציג את הפאלון דאפא לציבור ועל הפצתה של השיטה מעבר לגבולות מדינה ומוסר.

תעודה להכרה בפאלון דאפא מטעם ראש עיריית דטרויט מייקל דוגן

מחווה מיוחדת של נציג מדינת מישיגן, דיוויד ראטלדג'

מחווה משותפת מיוחדת של סנטור גלן ס. אנדרסון ונציג מדינת מישיגן ג'ון וולש

מחווה משותפת מיוחדת של סנטור ג'ק ברנדנבורג ונציג מישיגן קן גויקה

מחווה משותפת מיוחדת של הסנטור ג'ון מולנאר ונציג מישיגן ג'ים סטאמאס

מחווה מיוחדת מנציג מישיגן קורט הייס

מחווה מיוחדת מנציגת מישיגן ויקי בארנט

מחווה משותפת מיוחדת של הסנטורית רבקה וורן ונציג מישיגן אדם פ. זימקה

העיר דטרויט מכירה בתרומתה של שיטת הפאלון דאפא לחברה

ראש עיריית דטרויט מייק דוגן הזכיר בתעודת ההוקרה שלו בשיטה: "פאלון דאפא היא שיטה רוחנית שקטה המושרשת בתרבות הסינית המסורתית". "העיר דטרויט מכירה בפאלון דאפא על מחויבותה ומסירותה לבריאות טובה יותר ולרווחה רוחנית".

לשיטת הפאלון דאפא תפקיד חשוב במישיגן

נציגת מדינת מישיגן, ויקי בארנט ציינה במחווה המיוחדת שלה: "להווי ידוע שאנו מכירים בהערכה רבה באירוע החשוב הזה של יום השנה ה-22 של הפאלון דאפא– שיטת טיפוח תרגול מפורסמת של מדיטציה סינית– ובמתרגלים בכל מדינת מישיגן שממקדים את הקריירות שלהם בהפצת הפאלון דאפא, וזאת כדי לעזור לאחרים לחיות חיים בריאים ומאושרים יותר. אנו גאים להכיר בחשיבות התפקיד שממלא הפאלון דאפא בכל רחבי המדינה ובקרב הקהילות המקומיות שלנו.

"מאז נוסדה ב-1992, הפכה שיטת הפאלון דאפא לגורם חיוני המסייעת לאזרחים המתרגלים את השיטה להגשים ולהשיג באמצעותה הדרכה רוחנית".

התרגעות רוחנית ונשגבות תרבותית

במחווה המשותפת המיוחדת שלהם, הצהירו סנטור מדינת מישיגן, ג'ון מולנאר ונציג המדינה, ג'ים סטאמאס: "טכניקת המדיטציה הזאת שאפשרו לה לשגשג בארה"ב, מסוגלת לספק התרגעות רוחנית למספר רב של אנשים. כמו כן מתרגלי פאלון גונג במישיגן מגלים מעורבות פעילה בקהילות בכל רחבי המדינה".

הסנטור ג'ק ברנדנבורג אמר במחווה המיוחדת שלו: "הפאלון דאפא מתעלה מעל הבדלי התרבות ומביאה שלווה ורוגע למתרגלים שלה. עם המסר שלה לקבלה ולהרמוניה, מסייעת השיטה לאחד אנשים מכל הגילאים והרקעים בכל העולם כולו ואפילו כאן במדינת מישיגן רבתי".