(Minghui.org)

31 במאי 2014 (פורסם בסינית ב-30 במאי 2014)

1. האחיות יאנג

 האחיות יאנג במקאו הן תלמידות של אדם בשם פנג, המערער את הפאלון גונג בהונג קונג. הן אינן תלמידות דאפא, והן התכנון של הכוחות הישנים להפריע לדאפא.

 כדי למנוע מצוקות והפסדים נוספים, אסור שתלמידי דאפא בכל המקומות, במיוחד בהונג קונג, טייוואן וסין יתייחסו אליהן עם החזקות אנושיות או ישתפו פעולה עמן.

 האחיות יאנג החלו בפעולת החבלה כשפנו למתרגלים להצטרף לפנג, שחיפש איך לערער הפאלון דאפא בהונג קונג. כתוצאה מפעולה זו פנו מתרגלים במדינות רבות לדרך רעה.

 מאסטר לי הונג-ג'י פרסם ב-5 ביולי 2000 את "להסיר את ההפרעות". מתרגלים שהושפעו מהמצב בהונג קונג, פרסמו הצהרות חגיגיות בהן התנצלו על מעשיהם כנגד המאסטר והפא ונשבעו לשקם את הטיפוח שלהם. אולם האחיות יאנג ממקאו טענו שלעולם לא תתחרטנה על כך.

 לצווי-פינג יאנג יש בעיות נפשיות. מצבה אינו קבוע. היא פועלת ללא הכרה ברורה ופעולותיה נוטות לקיצוניות. במהלך הזמן שבו הלכה בעקבות פנג היא השתינה ברחוב, ואף אחד לא עצר אותה. זה גרם לרושם רע ביותר.

 צווי-פינג שהתה בהונג קונג מעבר לזמן השהיה באישור הנסיעה שלה, שבוטל לפני שנים רבות. אחרי שחזרה למקאו, היא התדרדרה וניסתה להתאבד בקפיצה לים וניצלה על ידי המשטרה. יש דווח על כך בעמוד הראשון של ה-Macao Dailyב-9 בנובמבר 2001.

ראה הודעה בסינית בקישור:

  Report of Macao Daily on November 9, 2001, about Yang Cuiping's suicide (PDF)

 לאחר מכן נשלחה לבית חולים לחולי נפש וקיבלה טיפול להפרעות נפשיות במשך זמן רב יחסית.

 במשך ששת החודשים האחרונים מציבות האחיות יאנג תמונות של דאפא בחזית מקדש א-מא, אתר תיירות מפורסם במקאו ומפריעות לתלמידי הדאפא במאמצי הבהרת האמת שלהם. מתרגלים במקאו שוחחו איתן בהיגיון פעמים רבות, אבל הן התעקשו לחבל בפעילויות המתרגלים שם.

 תיירים רבים, במיוחד אלה מסין עצמה מבקרים במקאו וישנם ביניהם מתרגלים. שוטרי מקאו עוקבים מקרוב אחר פעולותיהן של האחיות יאנג.

 בעקבות הנחיות אגודת הדאפא, מתרגלים במקאו הגישו למשרד המשטרה ולמשרד האזרחי והעירוני הצהרות שלכל פעולותיהן של האחיות יאנג בשם הפאלון גונג, אין קשר כלל לפאלון גונג. השתיים אינן מתרגלות פאלון גונג והפאלון גונג לא אחראי לפעולותיהן. ראה הודעה בסינית בקישור:  Statement to the Macao Police (PDF)

  2. דזנג דונג-ג'ין

 גם דזנג דונג-ג'ין הוא תכנון של הכוחות הישנים לחבל בדאפא. מאז עזב את סין ב-2008 הוא מפריע חמורות לטיפוח של מתרגלים ועושה דברים כאחד השדים.

 ב-2011 היה מעורב בשיווק רב דרג וגרם להפסדים כספיים חמורים לכמה מתרגלים שהלכו בעקבות עצותיו. בנובמבר 2013, במהלך וועידת הפאלון דאפא בטייוואן צירף אליו דזנג את האחיות יאנג וניסה להשתתף בוועידה, בגיבוש, ובפעילויות אחרות. למרות הניסיונות להניא אותם, הם סירבו לשנות את דרכיהם.

 במהלך בדיקה נודע לאגודת הפאלון דאפא בטייוואן שג'ואו ג'ין-הווי מטאו-יואן קיבל את גזנג והאחיות יאנג. האגודה אסרה עליהם להשתתף בוועידה ובפעילויות דאפא אחרות, אבל דזנג שיקר למתרגלים במקאו והצהיר שהמתרגלים בטייוואן קיבלו אותם בזרועות פתוחות ושהם ישתתפו גם בשנה הבאה בוועידה שם.

 ב-2014 תמך דזנג באחיות יאנג בהפרעה לסביבת הבהרת אמת, וגם קיים יחסי מין עם שתי נשים מקומיות בה בעת. התנהגות כזאת אסורה בהחלט על תלמידי דאפא.

 ההודעה הזאת באה גם כדי ליידע את כל המתרגלים בטייוואן ובהונג קונג להפסיק את תמיכתם באנשים הנזכרים לעיל. אלה הבוחרים להיות מסולקים בתהליך הסינון אינם ראויים לעשות דבר הקשור לדאפא.