(Minghui.org)

"אנו מודאגים מאוד מהאפשרות שיעשה שימוש כלשהו באיברים אלה במדינת מינסוטה, בין אם בבתי החולים שלה ובין אם על-ידי מספקי שירותי הבריאות". כך, הצהירו נציגת המדינה, פיליס קאהן ו- 34 חברי בית הנבחרים במינסוטה, במכתב משותף למפקח משרד הבריאות אד אהלינגר ולמפקח המשרד ללימודים גבוהים לארי פוגמילר.

במכתב מיום ה-31 במארס 2014 הביעו המחוקקים דאגה לגבי "דיווחים עקביים ואמינים על קצירת איברים מאסירים פליליים ומאסירי מצפון בסין, שרובם הגדול הם מתרגלי פאלון גונג האסורים עקב אמונתם".

המכתב דורש מהסוכנויות הנ"ל לחקור כל מקור של תרומת איברים מחוץ למינסוטה וכן, לוודא שלא יעשה כל שימוש באיבר שנרכש באמצעות קצירת איברים בסין, במוסדות למחקר רפואי שממומנים על ידי הציבור במדינה.

מכתב עליו חתומים 35 נציגי בית הנבחרים של מינסוטה

רשימת החותמים על המכתב - עמוד ראשון

רשימת החותמים על המכתב -עמוד שני

הפשע של קצירת איברים בסין נחשף ב-2006. דיוויד מטאס, עורך הדין הקנדי לזכויות אדם, ודיוויד קילגור, לשעבר מזכיר המדינה הקנדי לענייני אסיה פסיפיק והתובע הכללי של קנדה, ניהלו חקירות עצמאיות בסוגיה הזאת והגיעו למסקנה, שהמשטר בסין ניהל ועדיין מנהל קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג שלא בהסכמתם.

הם העריכו שעשרות אלפי מתרגלים נרצחו בעבור איבריהם. העיתונאי איתן גוטמן מעריך שכ-65,000 מתרגלי פאלון גונג נרצחו כנראה בעבור איבריהם בשנים 2000 ועד 2008.

מדינאים רבים ואנשי מקצוע רפואיים מצאו שהמחקר משכנע. אנשים רבים יותר ויותר, מגנים את הזוועה ועוזרים לעצור אותה. בדצמבר 2013 העביר האיחוד האירופי החלטה המגנה את פשע קצירת האיברים על ידי מדינה בסין.