(Minghui.org)מתרגלי פאלון דאפא מצ'ינגדאו הכינו פרחי משי אלה כדי להביע את שמחתנו בחגיגת יום הפאלון דאפא העולמי ולאחל למאסטר יום הולדת שמח. אנחנו נעשה את שלושת הדברים היטב ונמלא את הנדרים הפרהיסטוריים שלנו.