(Minghui.org)

העיתון הגדול ביותר בצפון פינלנד Etelä-Saimaa, היה אחד מכלי התקשורת הפיניים שדיווחו על תפקידו של ליו יון-שאן ברדיפת הפאלון גונג בסין: "עידוד שקרים ושנאה כשר התעמולה. ליו, חבר הוועדה העומדת בפוליטביורו של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ביקר במדינה מ-12 עד ה-14 ביוני כחלק מביקורו בארבע מדינות באירופה.

במאמר בעמוד הראשון של העיתון, פרסם ה- Etelä-Saimaaתמונה המציגה את הפרת זכויות האדם שליו לא יכול היה להסתיר: "נראה שליו חש, שלא בנוח לנוכח השלט הכחול של מתרגלי פאלון גונג הנראה ברקע".

כשר התעמולה בשנים 2002 - 2012, ליו תיאם בצורה פעילה את מסע המסטמה של המק"ס כדי להצדיק את רדיפת הפאלון גונג. לדוגמה בינואר 2010 קרא להחרמת חומרי הבהרת אמת של הפאלון גונג: "התקפה נחושה על חדירת כוחות עוינים".

בפברואר 2001 אחת הדוגמאות למאמציו ברדיפה הייתה ההופעה עטורת הפרסים בשם "מאבק נגד הפאלון גונג". ליו עמד בראש האירוע בו נכחו יותר מ-3,000 איש והאיץ בהם "להיאבק נגד הפאלון גונג".

מחאות להביא את ליו לדין צדק ליוו אותו כמעט בכל מקום בו עצר עם פמלייתו. טלוויזיית YLe חברת השידור הציבורית הלאומית של פינלנד סיקרה את מחאותיהם השקטות של המתרגלים במהלך ביקורו של ליו בעיר רובאניימי.

טלוויזיית YLe דיווחה שמשרד החקירות הלאומי NMI אישר שקיבל מאמנסטי אינטרנשיונל בקשה לחקירה פלילית הנוגעת לפשעיו של ליו נגד האנושות. אותה דרישה נמסרה גם לתובע הכללי של פינלנד.

ארגון SHRIC לזכויות אדם בשוודיה הזכיר דיווח של WPIOFG (הארגון העולמי לחקירת רדיפת הפאלון גונג) שציין מקרה דומה, שבו התגלה שתושב פינלנד בן 59, פרנסואס באזאראמבה, היה מעורב ב-1994 ברצח-עם ברואנדה. בית הדין הפיני דן אותו למאסר עולם.

ה- SHRIC המליץ שפינלנד והקהילה הבין-לאומית יטפלו במקרה של ליו באותה צורה.

גב' ג'ין ג'או-יו, בתה של המתרגלת צ'ן ג'ן-פינג הכלואה בסין מאז מעצרה ב-2008 סיפרה ל-YLe שהמאמצים לעצור את הרדיפה ימשיכו מפני שהרדיפה חייבת להסתיים.