(Minghui.org)

"רק משום שאני מחזיקה באמונתי בעקרונות האוניברסליים של אמת, חמלה, סובלנות, כלאו אותי ל-10 שנים החל משנת 2000", כך העידה גב' וואנג יו-סי. עתה שוב העמידו אותה למשפט ב-24 ביוני השנה. "משפחתי התפרקה לרסיסים עקב כל זה", סיפרה, "בתי הייתה רק בת שלוש באותו זמן, ועכשיו זהו מאסרי השני. אמי הלכה לעולמה אחרי שהמשטרה הציקה ואיימה עליה".

במהלך המשפט, שארך ארבע שעות, שני עורכי הדין שלה הגנו על חפותה על בסיס החוק ועל בסיס המוסר. הם ציינו: "זה לא נגד החוק לתרגל פאלון גונג. רשימת הכתות שהוכרזה על ידי משרד ביטחון הפנים אינה כוללת את הפאלון גונג. זה לבלבל דברים שונים כדי להעמיד מתרגלים למשפט על בסיס סעיף 300 של החוק הפלילה, שלשונו 'שימוש בארגון כופר לערער את יישום החוק'. אין שום רשות חוקית להעמיד מתרגלי פאלון גונג למשפט".

עורכי הדין פנו לבכירי בית המשפט בסוף המשפט: "שחררו לאלתר את גב' וואנג ללא תנאי והיצמדו לחוק". אבל השימוע הסתיים ופוזר מבלי שיוכרז פסק דין.

במהלך המשפט בכירי רשויות החוק שינעו שוטרים להגיע לבית המשפט. השוטרים הסירו את לוחיות הזיהוי של מכוניותיהם כדי למנוע מהציבור לזהות אותם. הרבה שוטרים ושוטרים בבגדים אזרחיים פטרלו מחוץ לבית המשפט וצילמו את מתרגלי הפאלון גונג שבאו לתמוך בגב' וואנג.

כלואה 10 שנים בכלא דא-ביי, שן-יאנג, משום שסירבה לוותר על אמונתה

גב' וואנג היא בוגרת המכון לשפות זרות בדא-ליאן. היא נכלאה ללא עילה חוקית ל-10 שנים בכלא משום שסירבה להתכחש לאמונתה בפאלון גונג, ועברה בכלא עינויים לא אנושיים. בה בעת הפעילו הרשויות באזור מגוריה לחץ על בעלה ואילצו אותו להתגרש ממנה. משפחתם השמחה התפרקה לרסיסים.

אחרי שחרורה מהכלא, היא עבדה כמורה פרטית לשפות וקנתה לעצמה שם טוב כי לימדה באופן יוצא מן הכלל במחיר סביר.

20 שוטרים פורצים לביתה עם בוקר בכוח לעצור אותה

בערך בשעה שבע בבוקר ב-29 באוגוסט 2013, פרצו לביתה יותר מ-20 שוטרים, כולל בכירים מאגף ביטחון הפנים. הם עצרו אותה ולקחו אותה למרכז שטיפת מוח (שבמקור היה עד לא מזמן מחנה העבודה בכפייה דא-ליאן). ארבעה חודשים מאוחר יותר, בדצמבר 2013, העבירו אותה למרכז המעצר בדא-ליאן.

השוטרים עצרו לאחר מכן גם את אמה של גב' וואנג, והחזיקו בה חמישה ימים. האם לא עמדה בלחץ, חלתה והייתה מרותקת למיטה עם חום גבוה. במארס השנה היא הלכה לעולמה.

אביה של גב' וואנג התחנן לבכירים מהאגף לביטחון הפנים לאפשר לבתו הכלואה לבוא הביתה רק כדי לראות את אמה שכבר הייתה חולה באופן רציני, אך הם סירבו.