(Minghui.org)

עלינו להצביע למתרגלים אחרים על ההחסרות שלהם בטוב לב ובחמלה. זה דבר החשוב גם למטפחים, ואחריות לטיפוח שלהם.

בכל אופן הבסיס לכך צריך להתבסס על הפא במקום שיהיה דבר המגיע מרגשות. אם ההיבט שלנו הוא בגלל רגשות, זה יכול לגרום לאי שיתוף פעולה ומחסומים בינינו. לכן עלינו להתחשב ברצינות לנושא זה.

אם לכמה מתרגלים יש דעות דומות בקשר מתרגל מסוים, ויש להם גישה שלילית כלפיו או כלפיה, פעולות בלתי הולמות אלו והתגובות שלהן יכולות לגרום לניכור, כעס והכחשה.

אני מקווה שכל אחד יחפש פנימה אחר נושאים דומים ויסלק את הרגשות השלילים כדי ששיתוף הפעולה בינינו בעשיית שלושת הדברים יהיה יותר טוב, ויצירת הגוף האחד יהיה יותר יציב.

לאלו שאינם יכולים להשתתף בקבוצת לימד הפא, או שלעיתים רחוקות נפגשים עם מתרגלים אחרים לשיתוף התנסויות, או שנכשלים בהיטמעות בגוף האחד, התקווה היא שהם יתייחסו לנושא זה ברצינות ויסלקו הפרעה זו.

אנא תקנו אותי בכל מה שאינו הולם.