(Minghui.org)

לחלק הראשון    לחלק השני   לחלק השלישי

הקדמה:

אמרה סינית עתיקה אומרת "שמים וארץ רואים כל מחשבה של אדם, והם יוודאו שכל אחד יקבל כראוי לו. הטוב יתוגמל בטוב והרע ייתקל ברוע."

החשיבה בסין העתיקה הייתה שאנשים מתוגמלים כראוי על מחשבות טובות ונענשים על מחשבות רעות. למעשה, הכול הוכרע ברגע של אותה מחשבה. בתרבות הסינית המסורתית היו התייחסויות רבות בכתבים של הקונפוציוניזם, הבודהיזם והטאואיזם, שאמרו שמקדמת דנא התייחסו החכמים והאנשים בעלי אמות מידה מוסריות גבוהות ליושר וכנות כמעלות העיקריות בהתנהגות.

לבם של האבות הקדמונים היה מלא יראה כלפי שמים וארץ וכלפי העין הבוחנת של אחרים, כדי שלא יפלו שלא במודע ולפגוע בכבוד השמים והארץ. גם כשאיש לא היה בסביבה הם שמרו על מחשבה טהורה ורגועה. הם נהגו בזהירות כדי להבטיח שלעולם לא יעשו דבר כנגד מצפונם.

היו גם אנשים שחשבו שאם מעשיהם הרעים לא ייראו, אז איש לא ידע על כך. אבל הם מעולם לא הצליחו להימלט מעונש על מעשיהם הרעים.

סיפורים רבים בספרים העתיקים מספרים על העיקרון הזה. הסיפור הבא הוא רק אחד מהם.

הוכה על ידי ברק כעונש על גניבה

זהו סיפור על אשה מבוגרת שחייתה בתקופת שושלת צ'ינג. האישה התאלמנה בצעירותה.

כדי לגדל את בנה היא התפרנסה מעבודות רקמה עבור אחרים. כשהבן התבגר הוא קיבל עבודה בבנק פרטי. האישה המבוגרת המשיכה לעבוד וחסכה כמה תריסרי מטבעות כסף ששמרה לחתונת בנה בעתיד. מפחד שתאבד את הכסף היא תמיד נשאה אותו צמוד למותניה כשיצאה מהבית.

פעם היא הלכה למקדש להבעיר קטורת. היא שמעה שיש כייסים רבים באזור המקדש אז היא ביקשה מבעל חנות דגנים שהכירה לשמור עבורה על הכסף עד שתחזור מהמקדש. אך כשחזרה וביקשה את הכסף, האיש אמר לה בכעס, "מי לקח את הכסף שלך?"

האישה המבוגרת הייתה בהלם ובדמעות המשיכה לדרוש את כספה. בעל החנות נשבע שהיא טועה, והורה באצבעו כלפי השמים. הצופים מהצד על האירוע לא יכלו לומר מי צודק. למעשה, כשהאישה השאירה את הכסף אצל בעל החנות, אדם מחנות שכנה נכח שם. עכשיו הוא ראה שהם מתווכחים.

האישה ביקשה מהשכן שיעיד מה ראה, אבל הוא צחק ואמר, "שטויות, הגעתי רק עכשיו ומעולם לא ראיתי אותך לפני כן. איך אני יכול לדעת מי מכם דובר אמת?". לשמע הדברים האלה, אנשים החלו להעיר הערות ולומר שהיא טועה. העוול שנגרם לה היה חמור ולא עלה בידה להגן על עצמה.

היא חזרה לביתה ובייאושה הרב תלתה את עצמה.

כשבנה הגיע הביתה ומצא את אמו תלויה, הוא  לא הצליח להבין מדוע היא התאבדה והוא קיבל את זה קשה. הטרגדיה הבלתי צפויה נחתה עליו כמהלומה והוא נפל למשכב. יום אחד, כשהוא במצב של חצי הכרה, הוא ראה לנגד עיניו את אמו אומרת לו: "בני, שני אנשים יוכו מחר על ידי ברק במקדש יואן, ואי הצדק שנעשה לי יתוקן. אנחנו נקבל חזרה את הכסף. למרות מצבך עליך ללכת לשם כדי להיות נוכח".

ביום המחרת הבן הלך למקדש. בהתחלה מזג האויר היה יפה ובהיר, אך לאחר זמן קצר כיסו עננים כבדים את השמים, רעם רעם בקול, וברק הבזיק והרג שני אנשים.

שניהם כרעו על ברכיהם זה ליד זה במותם, ולכל אחד מהם שק של מטבעות כסף בידו. זמן מה לאחר מכן, אחד מהם (השכן של בעל החנות) חזר לחיים, וסיפר לכולם: "ביום שהאשה המבוגרת השאירה את כספה אצל בעל החנות, היה לו רעיון מרושע לקחת במרמה את הכסף והוא הבטיח לחלוק אותו אתי. מי היה מעלה בדעתו שבכך נבצע חטא כלפי השמים ונעורר את זעמם. השופט בשאול פסק שבעל החנות הוא האשם העיקרי, ועל חיי חסו. ציוו עלי למסור הודעה בציבור לגבי מה שקרה ולהחזיר את הכסף לבנה של האישה".

מישהו בהמון זיהה את הבן והכסף הוחזר לו. לאחר שחזר הביתה, הבן קיים טקס זכרון לאמו ובכה מרות בזוכרו אותה. הוא החלים לגמרי ממחלתו. שכנו של בעל החנות רותק למיטתו במשך חצי שנה והפך לנכה לצמיתות כשרגלו וידו שבורים.

אפילוג:

כפי שכותב המאמר מבין זאת, ארבעת הסיפורים בסידרה זו משמשים להזכיר שהכל נשלט על ידי עקרונות שמימיים. מאז הזמנים הקדומים, אנשים האמינו ש: "מעשים טובים יקבלו גמול טוב, ומעשים רעים יתקלו ברוע, במוקדם או במאוחר".

אך המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית), פועלת כנגד החוק הקוסמי האוניברסלי. היא החדירה את פילוסופיית המאבק שלה למוחם של האנשים, מונעת מהם להאמין בקשר שבין סיבה ותוצאה. המק"ס מרמה את העולם בשקריה. ומעל הכול, במשך יותר מ- 14 השנים האחרונות היא רדפה את מתרגלי הפאלון גונג המאמינים ב"אמת, חמלה, סובלנות", וביצעה זוועות שלא יסולחו.

מקור :

,The Supreme Book of Rewards and Punishments” 《太上感 应篇例证》 , “Zuo Hua Zhi Guo” 《坐花志果》 and etc