(Minghui.org)

משפחתה של מתרגלת הפאלון גונג, ג'אנג יו-ג'ואו קיבלה הודעה ביולי שערכאת הביניים בצ'או-יאנג תמכה בפסיקה הלא חוקית של בית הדין המחוזי שואנג-טא שגזר עליה 10 שנים בכלא ושלילת כל זכויות האזרח שלה.

גב' ג'אנג נעצרה ב-18 בספטמבר 2013 בצ'או-יאנג מפני ששוחחה עם אנשים בשוק על פאלון גונג. באפריל 2014 בית הדין המחוזי גזר עליה 10 שנים בכלא ושלל את כל זכויות האזרח שלה למשך שנתיים.

ב-24 ביוני ערער עורך דינה על גזר הדין בבית דין הביניים. הוא טען בשימוע: "מתייחסים לאישה פשוטה כמו גב' ג'אנג כאל טרוריסטית וגוזרים עליה 10 שנים בכלא ושלילת זכויות אזרח במשך שנתיים. גב' ג'אנג מאמינה בנדיבות ובחמלה ומתרגלת כדי לשמור על בריאותה. מדוע מתייחסים אליה כאל רוצחת, מציתה בזדון או טרוריסטית? עונש כזה פוגע בחוק ומפר את הצדק והמצפון". השופט לא הגיב לטענה.

אחרי השימוע המשפחה פיתחה תקוות לשחרורה, אך הופתעה לשמוע כעבור חודש שגזר הדין המקורי תקף.