(Minghui.org)

הערת עורך: להלן נאומו של חבר הקונגרס דנה רורבאכר בעצרת שהתקיימה על המדשאה המערבית של הקפיטול ב-17 ביולי 2014 לציון 15 שנות רדיפה נגד הפאלון גונג .

חבר הקונגרס רורבאכר הוא חבר בכיר בוועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקני. הוא יו"ר תת-הוועדה לענייני אירופה, אירו-אסיה, וגורמים מאיימים; ותת-הוועדה לענייני אסיה, פסיפיק וסביבה עולמית.

הקונגרס דנה רורבאכר נואם בעצרת שהתקיימה ב-17 ביולי על גבעת הקפיטול

תודה רבה לכם, ותודה שאתם נוכחים כאן היום!

תודה על ששלחתם מסר לעם האמריקני שאם אנחנו מאמינים בחופש אנו חייבים לתמוך באנשים בסין הנרדפים עקב אמונתם. תודה על ששלחתם את המסר הזה לעם האמריקני. אלוהים יברך אתכם על כך.

יש לי רק כמה דקות מפני שיש הצבעה שעלי להשתתף בה. אתם יודעים, כשאתה נבחר האנשים שלך שבחרו בך, מצפים ממך להצביע עבורם בקונגרס. לכן עלי למהר לדרכי, אבל אומר מחשבה אחת או שתיים...

אנחנו יודעים שהגנגסטרים המנהלים את הממשלה בבייג'ינג, ידוע לנו שהם השליכו הצידה את החלק הזה בקומוניזם, מרקסיזם, לניניזם, האומר שאין עליך לעשות רווחים, אסור שיהיה רכוש פרטי ואסור שיהיה עסק פרטי וכדומה.

הם השליכו זאת הצידה, והם עשו זאת כיוון שהם בצד הלוקח. הם עושים כסף בעצמם. הם מושחתים.

ובכן, אם הם יכולים לסלק הצידה את הרעיון שעשיית רווחים היא בניגוד לאידיאולוגיה שלהם בהיותם מרקסיסטים, לניניסטים, הגיע הזמן שהם ייפטרו גם מהחלק הזה במרקסיזם ובלניניזם האומר שהם צריכים לרדוף אנשים בעלי אמונה דתית.

זה לא יותר חְסר עקביות מאשר אותו חלק לגבי עשיית רווח. העובדה היא שקומוניזם הוא ערימת האפר של ההיסטוריה. זה אף פעם לא עבד. זה אף פעם לא יעבוד. וכל מה שהוא עשה זה לדכא מיליוני אנשים.

והשאריות שלו שנשארו בסין ובמקומות אחרים, האנשים ההגונים של העולם צריכים לעצור אותם ולומר: "זמנו של הקומוניזם עבר. זה לא עבד. זה אף פעם לא יעבוד. זה היה סיוט ולא חלום".

הגיע הזמן לכולנו לכבד זכויות אדם של כל אדם על כוכב הלכת הזה. וזה נכון במיוחד לגבי מאמינים דתיים.

לא משנה מהי אמונתם, בין אם הם מוסלמים בבורמה, או נוצרים בחלקים שונים בעולם, או אם הם פאלון גונג בסין, אנשים סביב העולם צריכים להתאחד לפחות לגבי התפיסה הזאת – לכבד את זכותם של אחרים להאמין באלוהים או לא להאמין לו, על-פי בחירתם.

זה צריך להיות הדבר שיאחד את כל האנשים ההגונים בעולם. וזה מה שאנחנו אומרים היום.

תודה לכם ששלחתם את המסר הזה.

הפאלון גונג הוא בחזית הקדמית של המאבק הזה ואלוהים יברך אתכם על כך. אתם לא מתלוננים רק על מה שנעשה לפאלון גונג, אלא דורשים זכויות אדם לאנשים בסין ובכל העולם. אני אתכם. אני עומד לצדכם.

יגיע היום בו נראה את הרודנים האלה והגנגסטרים האלה והאנשים המושחתים האלה המנהלים את הממשלה בסין, לא עוד מדכאים אתכם ולא עוד מתעקשים לדכא את אלה המאמינים באלוהים.

תודה רבה רבה לכולכם.