(Minghui.org)

כמטפחים אנחנו מדברים לעיתים קרובות על "לשחרר את הלבבות האנושיים". תקרית שהייתה לי עזרה לי להבין טוב יותר את הנושא הזה.

בעלי, שנפטר לפני יותר מ-10 שנים, היה מוכר בולים. יש לו גם בן מנישואין קודמים. הוא הוריש לי את הבית, ותיק מלא בבולים. גידלתי את בני החורג במשך שלוש שנים והוא גם תרגל איתי פאלון דאפא. מאוחר יותר אמו רצתה אותו. לפני שבע שנים, בני החורג חזר עם המשטרה, ואני נעצרתי באופן בלתי חוקי והוחזקתי בתחנת משטרה. שוחררתי לאחר שבעה ימים

.גיליתי שהבולים שבעלי השאיר לי נעלמו, וראיתי אותיות גדולות לפני עיניי - "הפסד ורווח". הבנתי שהמאסטר, מייסד הפאלון דאפא, מאיר את עיני.

במאי השנה, בני החורג התקשר וביקש את הבית שבעלי הוריש לי. הייתי בהלם. אם הוא היה מגיע באותו היום, היו בו כל כך הרבה חומרי דאפא, שזה היה אסון. התקשרתי למתרגל עמית והעברנו את חומרי הדאפא. כשחזרתי הביתה, גיליתי שבריח הברזל שעל החלון נוסר, ושהבית היה בבלגאן. התמונה של המאסטר הייתה על הרצפה, ו-5000 יואנים בשטרות, שעליהם היו כתובות מילים של פאלון דאפא, נעלמו. מול הכאוס, ליבי לא זז, ואני צלצלתי אליו וביקשתי ממנו להגיע ולדבר. כמה ימים מאוחר יותר הוא הגיע ואמר שהוא רוצה את הבית, או למכור אותו.

לפני שאביו נפטר, הוא ציווה לי את הבית. אני זו שהייתי אמורה לשמור אותו או למכור אותו. בגלל שאני מטפחת, אמרתי לו בשקט שמה שהוא ירצה לעשות יהיה בסדר. התחלתי לשלוח מחשבות נכונות כדי להעלים את כל הגורמים המרושעים במימדים האחרים ששלטו בו. סיפרתי לו גם את העובדות על פאלון דאפא, ונתתי לו להבין שהדרך שבה הוא ניהל את הדברים הייתה שגויה.

בגלל ההסברים וההבהרות שלי על הדאפא, הוא הבין את האמת, והכריז בחגיגיות שמה שעשה היה שגוי. אחרי שהבית נמכר, הוא הביא את הכסף, ואמר "אמא, את יכולה לקחת כמה שאת רוצה".

כמתרגל דאפא, כשאתה יכול לשחרר את הלב האנושי ברגעים הקריטיים, כל דבר יכול להיפתר.