(Minghui.org)

אחרי שמאות מתושבי העיירה אאו-פינג חתמו על עצומה לשחרורם של שני מתרגלי פאלון גונג כלואים, החלו שוטרים לאיים עליהם בקנסות והרחקת ילדיהם מבית הספר. האיומים עליהם רק הגבירו את התמיכה בעצומה. אחד התושבים אמר שהם אינם פוחדים מאיומים כיוון שלעזור לאנשים חפים מפשע זוהי חובה שצריך לעשות.

סדרת העימותים החלה ב-6 בינואר 2014, כאשר המתרגלת גו דזו-צווי מהעיירה הונג-יאן שוחחה על הפאלון גונג עם אנשים בשוק אאו-פינג. שני סוכני "משרד 610" (המכונה: הגסטאפו הסיני) עצרו אותה באופן בלתי חוקי ולקחו אותה לתחנת המשטרה.

המתרגל באי גווי-יין ששמע על כך פנה לתחנה ודרש את שחרורה. בעקבות זאת גם הוא נעצר ונערך חיפוש בביתו. השוטרים החרימו לו מחשב, מדפסת, ספרי פאלון גונג וחפצים אישיים.

אשתו של באי פנתה מיד לתחנת המשטרה. היא אמרה שמאז שבעלה החל לתרגל פאלון גונג כל מחלותיו הרבות נעלמו, ושלא ייתכן שיעשו עוול כזה לאדם חף מפשע.

השוטר הו אמר שזו לא החלטתו אלא הוראותיו של ג'יאנג דזה-מין [לשעבר יו"ר המפלגה ויוזם הרדיפה]. אחיו של באי שהגיע אף הוא לתחנה לדרוש את שחרור אחיו, נענה גם כן בשלילה.

משטרת פנג-ג'ואו ניסתה להגיש תביעה נגד באי, אבל משרד התביעה דחה את התיק מחוסר הוכחות מספיקות. מר באי נותר כלוא.

אחד התושבים המקומיים פרסם בחודש יוני עצומה וקרא לתמוך בשחרורם של באי וגו. כאמור, משטרת אאו-פינג החלה באיומים על החותמים.

חתימותיהם של תושבי אאו-פינג על עצומה לשחרורם של גב' גו זו-צווי ומר באי גווי-יין

לאחר האיומים התעוררו עוד אנשים לתמוך והחליטו לחתום על העצומה. שני המתרגלים כלואים עדין במרכז המעצרים פנג-ג'ואו.